przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Uwaga! Można dopilnować rewitalizacji

Z MIASTA

*Adam Oziewicz
2017-05-16 16:05
8541

(fot. Adam Oziewicz)

To nie jest oferta dla każdego, ale każdy może dopilnować rewitalizacji. Aby dostać się do grupy „kontrolerów” trzeba mieć listę poparcia i zadeklarować przydatność dla komitetu. Już można składać wnioski, a idzie o odbudowę najbardziej zdegradowanych dzielnic w Gorzowie.

Od wczoraj magistrat przyjmuje zgłoszenia do komitetu rewitalizacji. Co to za ciało? Pierwszy komitet tworzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji i gminny program rewitalizacji. Potrzebni są gorzowianie, ale tacy, którzy włączą się aktywnie w proces odbudowy zdegradowanych rejonów. W mieście są trzy: Centrum, Zawarcie/Zakanale i osiedle Słoneczne. Zgodnie z ideą zawartą w ustawie i gminnym programie, chodzi o osoby gotowe podzielić się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Nabór potrwa miesiąc, swoje kandydatury można zgłaszać do 14 czerwca.
 
Do komitetu mogą przystąpić nie tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji, również spoza. W grupie znajdą się przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, zarządcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz publicznych. – To ma być bogaty przegląd osobowości i profesji, po to, aby wiedza przy przeprowadzaniu całego procesu była jak najszersza – podkreśla Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent miasta. Komitet ma pełnić rolę pośrednika między magistratem, a mieszkańcami poszczególnych rejonów. Bo wiedza o potrzebach mieszańców rejonu rewitalizacji ma być czerpana bezpośrednio ze źródła. 
 
Ustawa o rewitalizacji dokładnie nie określa formuły komitetów, stąd przed naborem były konsultacje społeczne – miały określić szczegóły. – Rozmawialiśmy o tym, jak mają być powoływane, co mają robić i na jakich zasadach – relacjonuje Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. Już wiadomo, że w każdym z trzech komitetów będzie 12-13 osób. Najliczniejszą część będą stanowić mieszkańcy. Znaczniej mniej liczne będą pozostałe grupy, czy to w kategorii przedsiębiorców, czy innej.
 
Komitet ma być forum współpracy i dialogu między urzędem, prezydentem, a mieszkańcami. W praktyce: komitety nie mają kompetencji władczych, ich rola ma charakter opiniodawczy i doradczy. Ich zadania to opiniowanie projektów aktów planistycznych dla obszaru rewitalizacji, opiniowanie projektu specjalnej strefy rewitalizacji, jeżeli miasto podejmie uchwałę o jej utworzeniu. Ponadto magistrat musi umożliwić komitetowi stałą ocenę stopnia realizacji przedsięwzięć zawartych w GPR, także ocenę aktualności jego zapisów. Według A. Bonus-Mackiewicz to najszersza i najpoważniejsza kompetencja komitetu. 
 
Największa liczba przedstawicieli mieszkańców będzie w komitecie dla Centrum, bo ten rejon obejmuje najliczniejszą społeczność. Spotkania komitetów z urzędnikami i prezydentem mają się odbywać nie rzadziej, niż raz na kwartał. Przewodniczący poszczególnych komitetów będą mogli zwoływać spotkania częściej. Taka potrzeba może wystąpić przy monitorowaniu procesów rewitalizacji. W szczególnych sytuacjach może je zwołać prezydent. Praca komitetu ma charakter wolontariatu. 
 
Przykład: na Zawarciu i Zakanalu w zespole będzie 12 członków – trzech mieszkańców, w tym członkowie grup nieformalnych, jeden przedstawiciel mieszkańców spoza rejonu, dwóch przedsiębiorców, dwóch organizatorów działalności społecznej, dwóch zarządców nieruchomości, jeden przedstawiciel organu władzy publicznej i jeden urzędu miasta. Decyzje komitetów rewitalizacyjnych będą miały formę uchwał, dlatego tam gdzie opinia będzie dotyczyła spraw bezpośrednio podległych prezydentowi, wówczas z głosowania wyłączony będzie pracownik magistratu. 
 
Jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w komitetach to ostateczną decyzję w sprawie rekrutacji podejmie prezydent miasta. Komitety zaczną działać najpóźniej miesiąc po zakończeniu naboru, zatem w połowie lipca.
 
Kandydaci zgłaszają się sami, ale wymagana jest od nich rekomendacji w postaci listy poparcia. Dla kandydata mieszkańców z konkretnego obszaru jest to lista mieszkańców obszaru, dla kandydata przedsiębiorców – lista przedsiębiorców itd. Ponadto każdy składający wniosek musi w nim zawrzeć krótką prezentację swojej osoby z uzasadnieniem swojej kandydatury – to ma być odpowiedź na pytanie: co swoją wiedzą, doświadczeniem chcesz wnieść do prac zespołu? Chodzi o to, aby kandydaci rzeczywiście reprezentowali określone środowisko. Zgłoszenie kandydatury musi zawierać również listę poparcia. 
 
wszystkie formularze są dostępne na:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/81/Rewitalizacja_Miasta/

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x