przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Umowa o dzieło – pytania i odpowiedzi

Z MIASTA

artykuł sponsorowany
2017-11-09 22:50
794

Brak obowiązku opłacania składek ZUS, swobodny wybór miejsca i czasu pracy, a z drugiej strony brak praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i niemożność korzystania z płatnego urlopu. Umowa o dzieło zapewnia określone przywileje, jednocześnie uniemożliwiając korzystanie z innych. Praca na podstawie umów cywilnoprawnych może być dodatkową lub jedyną formą zatrudnienia.

 

Jakie przepisy regulują kwestię zawierania umów o dzieło?

            Podstawę prawną zawierania umów o dzieło stanowi kodeks cywilny (tytuł XV: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Przepisy normują m.in. kwestię wynagrodzenia, a także prawa i obowiązki stron umowy, tzn. zamawiającego i wykonawcy.  

 

Jakie są najważniejsze elementy umowy o dzieło?

            Umowa obowiązuje również wtedy, gdy zawiera się ją ustnie. W celu uniknięcia nieporozumień rozstrzyganych na drodze sądowej warto stworzyć dokument w formie pisemnej, zawierający podpisy stron. Elementy, jakie powinny znajdować się w umowie, to przede wszystkim: dane stron (imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa firmy, numer NIP), przedmiot umowy (obraz, tekst, rzeźba itd.), wysokość wynagrodzenia, termin realizacji dzieła, forma przekazania dzieła, dodatkowe ustalenia.   

 

Kiedy od umowy o dzieło odprowadza się składki?

            Od umowy odlicza się głównie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzględniając przy tym koszty uzyskania przychodu. Umowa o dzieło staje się tytułem do ubezpieczeń społecznych, tzn. podlega pełnemu oskładkowaniu w dwóch przypadkach:

  • gdy zawiera się ją z własnym pracodawcą;
  • gdy jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

            We wszystkich pozostałych okolicznościach wykonywanie dzieła nie jest podstawą do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

Jak obliczyć wynagrodzenie wykonawcy dzieła?

            Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia netto znajdują się w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350). Możemy określić wymiar płacy netto, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/umowa-o-dzielo-kalkulator/.

 

Zalety i wady umowy o dzieło

            Ocena korzyści lub strat związanych z zawarciem umowy o dzieło jest subiektywna. Brak obowiązku odprowadzania składek pozwala zachować znaczną część wynagrodzenia, a jednocześnie nie gwarantuje prawa do korzystania z darmowych świadczeń opieki zdrowotnej, zasiłków itd. Strona zamawiająca dzieło ma prawo zażądać usunięcia usterek w określonym terminie. Jeśli go nie dotrzymamy, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Z drugiej strony wykonawca cieszy się dużą swobodą. Nie musi pozostawać do dyspozycji zamawiającego, a swoje obowiązki ma prawo wykonywać kiedy i gdzie chce. Jego jedynym ograniczeniem jest termin. Rozważając przyjęcie lub odrzucenie określonej oferty pracy, warto rozważyć wszystkie poruszone kwestie.     

 

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x