przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Pakiet od miasta na korona kryzys

Z MIASTA

info. um
2020-03-20 09:38
13920

(fot. Bartłomiej Pluta/archiwum portalu)

W odpowiedzi na epidemię koronawirusa miasto przygotowało „Gorzowski Pakiet Pomocowy” dla przedsiębiorców wprowadzający ulgi w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych).

Pakiet skierowany jest dla tych podatników, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.
 
Prezydent Gorzowa wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się gorzowskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. 
 
Ulga w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych) w następujących formach:
– odroczenie terminu płatności podatków na okres: od 3 do 6 miesięcy
– rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.)
– umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej.
 
Pomoc skierowana jest do:
przedsiębiorców prowadzących działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433:
– polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu
– związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję
– twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
– związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness
– związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych
– związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
– związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)
– działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej
– działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
– inna działalność która została dotknięta konsekwencjami epidemii
 
lub prowadzących handel detaliczny: 
– wyrobami tekstylnymi
– wyrobami odzieżowymi
– obuwiem i wyrobami skórzanymi
– meblami i sprzętem oświetleniowym
– sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego
– artykułami piśmiennymi i księgarskimi
a także innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.
 
Aby uzyskać ulgę przedsiębiorca musi złożyć wymagane dokumenty:
– oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
– formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
– sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów)
– dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej
– oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:
w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP , jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów.
 
Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), należy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.
 
Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. 
 
W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x