przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Sesja: honorowe obywatelstwo i pieniądze na drogi

Z MIASTA


2015-03-23 18:09
54550

(fot. Michał Kapuściński)

W środę kolejna sesja Rady Miasta a na niej m.in. honorowe obywatelstwo dla Zofii Nowakowskiej, przekształcenie szkół w SMS i pieniądze na remonty dróg.

Jeżeli radni wyrażą zgodę (a zapewne wyrażą) to 2 lipca Gorzów wzbogaci się o kolejnego Honorowego Obywatela Miasta. W środę będzie głosowany wniosek w sprawie najwyższego tytułu miejskiego dla Zofii Nowakowskiej, założycielki i przewodniczącej Klubu Pioniera od 1974 roku, w przeszłości także kierowniczce gorzowskiego muzeum.

Na środowej sesji radni zajmą się także przekształceniem gorzowskich szkół sportowych w Szkołę Mistrzostwa Sportowego. To kontynuacja procesu rozpoczętego kilka miesięcy wcześniej - wówczas podejmowano uchwały o zamiarze przekształcenia. SMS ma ruszyć 1 września tego roku. Radni przesuną również pieniądze zaoszczędzone przy przebudowie ulicy Dobrej i odwodnieniu zachodniej części miasta. 500 tysięcy pójdzie na kolejny etap przebudowy ulicy Baczewskiego, 300 tysięcy na ulicę Towarową, 200 tysięcy na wykonanie drogi gruntowej na Wawrowskiej a 4 miliony na remonty dróg jeszcze bez konkretnego przeznaczenia.

Początek VIII sesji Rady Miasta w najbliższą środę o 14.00 w sali narad Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 76.

5. Podjęcie w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 75.

6. Sprawozdanie z realizacji:

· Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.,

· „Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+”,

· Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne – druk nr 62.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku – druk nr 63.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 55.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 56.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 57.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Sportowych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 58.

14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Gorzowa Wlkp. z Województwem Lubuskim – druk nr 48.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – druk nr 71.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 49.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 50.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 51.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 52.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego – druk nr 53.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” – druk nr 61.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem bez opłat w związku ze zmianami administracyjnymi – druk nr 47.

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siedziby telewizji w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piłsudskiego – druk nr 59.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Mieszka I 60 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 67.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 68.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasna 1-2, Śląska 38 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 69.

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Śląskiej 40-41 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 70.

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wlkp. w 2015 roku – druk nr 60.

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na eksploatację Pompowni Siedlice, Kanałów Pompownia I i Pompownia II – druk nr 64.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej – druk nr 72.

31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania – druk nr 73.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 77.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 78.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 79.

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015-2030 – druk nr 74.

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 80.

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 81.

38. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.

39. Sprawy różne, wolne wnioski.

40. Zakończenie obrad.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x