przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Konferencja jakiej jeszcze nie było. Wśród ekspertów generał Skrzypczak

Z MIASTA

Adam OziewiczAdam Oziewicz
2015-04-14 12:57
91820

(fot./źródło: wikipedia)

Najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach: wojskowi, naukowcy, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju, przedstawiciele rządu i samorządu. Dyskusje w dziewięciu panelach tematycznych – od czwartku przez dwa dni w PWSZ ważna konferencja.  

Wśród ekspertów generał broni w stanie spoczynku Waldemar Skrzypczak. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Pełnił też funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemioniaka. W czwartek przed 10.00 wygłosi wykład inauguracyjny – opowie o strategii obronnej RP.

Na konferencji będzie też mowa o cyberbezpieczeństwie. Właśnie dlatego będą w Gorzowie przedstawiciele firmy Symantec. To międzynarodowa korporacja – zajmuje się rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sieci. Wojciech Ciesielski zdradził nam, że w ramach swojego wystąpienia poruszy kwestię cyberbezpieczeństwa domeny publicznej (samorządu i administracji z perspektywy całego państwa). – W domenie publicznej są określone procesy wyboru rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa – nierzadko jedynym kryterium jest cena. To oznacza, że w każdym z wymienionych miejsc sieci może występować innego typu technologia. Krótko mówiąc, może wystąpić problem odpowiednich standardów i jakości rozwiązań – zapowiedział W. Ciesielski.         

Na pewno poruszy też problem dostępu do specjalistów, bo obrona przed zagrożeniami w sieci wymaga zaawansowanych kompetencji. – Ludzi z odpowiednią wiedzą wcale nie jest wielu. Stąd organizacja, zwłaszcza mała, nie jest w stanie zbudować odpowiednio mocnych kompetencji, aby rozwijać bezpieczeństwo czy też, aby szybko reagować na to, co się na świecie dzieje. Co ważne, liczba zagrożeń – w tym złośliwego oprogramowania – w globalnej sieci rośnie lawinowo. Dziennie pojawiają się miliony nowych zagrożeń. Zatem organizacje nie są w stanie reagować odpowiednio szybko – to jest kosztowne i trudne do opracowania – zaznaczył. Tu do odegrania swoją role ma właśnie Symantec – gromadzi wiedzę o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i na bieżąco zbiera informacje z różnych miejsc. – Gdy pojawił się nowy typ ataku – załóżmy gdzieś w Ameryce Południowej – to u nas w centralnej bazie danych ta informacja zostanie od razu odnotowana i może być rozdystrybuowana do innych lokalizacji – tłumaczy.  

W. Ciesielski podda też dyskusji kwestię określenia roli państwa, administracji czy samorządu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w tym cyberbezpieczeństwa, które z czasem nabiera coraz większego znaczenia. – Tego obszaru nie można odstawiać na boczny tor. Stąd nasza obecność na konferencji w Gorzowie – podkreślił.    

Portal gorzow24.pl jest wśród patronów medialnych wydarzenia – poniżej szczegółowy program, lista organizatorów oraz specjalistów zaproszonych na Konferencję.   

Program:
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmiany (Gorzów, 16-17 kwietnia – Aula im. prof. S. Kirkora, budynek nr 5 przy ul. F. Chopina 52)

Organizatorzy:
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Wojewoda Lubuski, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Patronat honorowy:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewoda Lubuski, Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Partnerzy konferencji:
Symantec Poland sp. z o.o. przy współpracy z Prospects Inkubator sp. z o.o. oraz Fundacja Konrada Adenauera

Celem konferencji jest analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego państwa w wymiarze wewnętrznym z uwzględnieniem zewnętrznych determinant zmian. W agendzie konferencji znajdują się zagadnienia dotyczące wielu aspektów w tym cyberbezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w regionie i na pograniczu polsko-niemieckim.

Program konferencji adresowany jest do środowisk akademickich zajmujących się problemami bezpieczeństwa oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i regionalnym, w szczególności jednostek administracji rządowej i samorządowej, administracji zespolonej oraz innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w tę tematykę.

Tematy konferencji:
Teoria bezpieczeństwa, współczesne konflikty i zagrożenia, cyberzagrożenia/bezpieczeństwo sieci, wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarządzanie kryzysowe, determinanty zmiany w środowisku międzynarodowym a bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego – uwarunkowania krajowe i unijne.
 
Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Zbigniew Czachór (przewodniczący), PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
prof. dr hab. Janusz Faryś, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
prof. dr hab. Jerzy Konieczny, Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
dr hab. prof. WAT Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w  Warszawie,
dr hab. prof. Paweł Leszczyński, Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
dr hab. Gabriel Nowacki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
dr hab. Jerzy Zalewski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
dr Anna Chabasińska, Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Komitet Organizacyjny:
dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący), dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Sekretarz), mgr Magdalena Pawlik – Prospects Incubator sp. z o.o., mgr Marek Kannchen, mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński, mgr Paweł Fleischer.

Program konferencji:

16 kwietnia 2015 r.
10.00 – 10.40     
Uroczyste otwarcie Konferencji:     
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
Katarzyna Osos, Wojewoda Lubuski,    
dr hab. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,    
dr hab. prof. WAT Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego WAT Warszawa,    
Jolanta Malak, Dyrektor Generalna Symantec Poland sp. z o.o.,    
dr Jacek Jaśkiewicz, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
prof. dr hab. Zbigniew Czachór, przewodniczący Rady Naukowej, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

10.40 – 11.00    
gen. broni SZ RP Waldemar Skrzypczak (wykład inauguracyjny) Strategia obronna RP – wyzwania i zagrożenia.

11.00 – 12.20    
Panel I
Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego Polski
Moderator:
dr hab. prof. WAT Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego WAT Warszawa.
Uczestnicy:
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych SGH Warszawa,     
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk,    
dr hab. prof. WAT Gabriel Nowacki, Warszawa,    
dr hab. prof. WAT Jerzy Zalewski, Warszawa.

13.00 – 14.40    
Panel II
Cyberzagrożenia/bezpieczeństwo sieci a bezpieczeństwo narodowe Polski
Moderator:
dr Krzysztof Gorazdowski, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Uczestnicy:     
dr hab. prof. UAM Jędrzej Skrzypczak, UAM Poznań,    
Jolanta Malak, Dyrektor Generalna Symantec Poland sp. z o.o.,    
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
Wojciech Ciesielski, Symantec Poland sp. z o.o.,    
podinsp. Arkadiusz Kozak, Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Szczecinie.

15.50 – 17.50    
Panel III
Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo narodowe Polski
Moderator:
Waldemar Kaak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubuski Urząd Wojewódzki.
Uczestnicy:    
prof. dr hab. Jerzy Konieczny, Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem  UAM  Poznań,
Krzysztof Szwarc, WAT Warszawa,    
st. bryg. mgr inż. Hubert Harasimowicz, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP,    
ppłk Waldemar Krupiński, zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, Szef Wydziału Operacyjnego    ,
podinsp. Robert Czerniawski, Zakład Zarządzania Kryzysowego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,     
Piotr Ciechomski, 1 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Świdwin.
 
17 kwietnia 2015 r.
9.00 – 17.10
Panele tematyczne (odbywają się w dwóch częściach Auli)

17 kwietnia 2015 r.
Panele tematyczne w godz. 9.00 – 17.10 (AULA część A)

9.00 – 11.40     
Panel IV
Determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski. Ujęcie zewnętrzne
Moderator:
dr hab. prof. nadzw. Paweł Leszczyński, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Uczestnicy:     
dr Grzegorz Kostrzewa–Zorbas, WAT Warszawa,    
Marek Jasztal, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,    
dr Izabela Gawłowicz, UZ, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,    
dr Tomasz Kamiński, WAT Warszawa,    
dr Jakub Marszałkiewicz, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
Paweł Fleischer, Academic Security Forum,    
Marceli Herman, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

12.10 – 13.50    
Panel V
Debata ekspercka. Bezpieczeństwo w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego – uwarunkowania krajowe i unijne (partner Fundacja Konrada Adenauera)    
Moderator:
dr Tomasz Marcinkowski, Zastępca Dyrektora Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Uczestnicy:    
prof. dr  hab. Zbigniew Czachór, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Jerzy Ostrouch    
dr Stefan Wallentin, wpd europe GmbH    
dr Aleksandra Szczerba-Zawada, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
dr Albin Skwarek, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

14.50 – 17.10    
Panel VI
Współczesne konflikty i zagrożenia a bezpieczeństwo narodowe Polski
Moderator:  
prof. dr hab. Janusz Faryś, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Uczestnicy:    
dr hab. prof. nadzw. Paweł Leszczyński, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej,
dr Ewa Szuber-Bednarz, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,    
dr Mirosław Szulczyński, Collegium Polonicum UAM,    
Jacek Chojnacki, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,    
Paulina Błażejewska,     
Paweł A. Kupis, Uniwersytet Wrocławski,     
Mateusz Ziętarski, Agencja Ochrony Konsalnet.

17 kwietnia 2015 r.
Panele tematyczne w godz. 9.00 – 16.10  (AULA część B)

9.00 – 11.40    
Panel VII
Determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski. Ujęcie wewnętrzne
Moderator:
dr Tomasz Marcinkowski, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Uczestnicy:     
dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z Bielska-Białej,    
dr Jerzy Stańczyk, WAT Warszawa,    
nadkom. Jarosław Żółtowski, Ekspert ds. Zarządzania Kryzysowego i ochrony VIP, KWP w Gorzowie,    
Daniel Drozdowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,    
dr Stanisław Wach, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,    
dr inż. Paweł Rodzoś, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,    
Kamil Hypki, Radio Zachód S.A.,    
Aleksandra Korczyc, Uniwersytet Wrocławski.

12.10 – 14.50    
Panel VIII
Wybrane aspekty bezpieczeństwa prawnego – europejskie standardy, polskie realia
Moderator:
dr hab. prof. nadzw. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Uczestnicy:
dr Joanna Studzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,    
dr Marcin Białecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr Tadeusz Zembrzuski, Uniwersytet Warszawski, Sąd Najwyższy,    
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,    
dr hab. Izabella Gil, Uniwersytet Wrocławski,     
dr Piotr Gil, Uniwersytet Opolski,     
Agnieszka Worbs, Wiceprezes Północnego Związku Pracodawców,    
Krzysztof Robert Wisłocki, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.

14.50 – 16.10    
Panel IX
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Moderator: dr Małgorzata Chojnacka, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Uczestnicy:     
dr  Bogdan Rutkowski, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,    
Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński,    
Anna Mierzejewska, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,    
Katarzyna Samulska, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x