przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

"Budowlanka" się zmieni a parkowanie za darmo? W środę sesja

Z MIASTA


2015-05-25 13:49
57030

fot. Michał Kapuściński

W najbliższą środę o 13:00 XII sesja Rady Miasta. W porządku obrad jak zawsze kilka zmian w budżecie a ponadto m.in. darmowe parkowanie w soboty i zmiana nazwy Zespołu Szkół Budowlanych.

Spośród kilku przesunięć w budżecie radni mają w środę przeznaczyć 120 tysięcy złotych z modernizacji dróg na modernizację oświetlenia przy ulicy Dąbroszyńskiej (powstaną także nowe lampy). W tej sprawie jeszcze w poprzedniej kadencji interpelował radny PO Jerzy Wierchowicz. Radni ponadto zajmą się m.in. projektem uchwały dotyczącym bezpłatnego parkowania w soboty oraz zmianą nazwy Zespołu Szkół Budowlanych na Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych. Będzie także głosowane przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Strzeleckiej.

Początek XII sesji Rady Miasta w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego w środę o 13:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.

4. Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. – stan zaawansowania prac. (bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_ na_sesje).

5. Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej za 2014 rok. (bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na _sesje).

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2017” za 2014r. (bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje).

7. Sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” za rok 2014. (bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje).

8. Stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie osiedlenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. jednej rodziny, spośród osób ewakuowanych z Donbasu przez Rząd Polski w dniu 13.01.2015 roku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku – druk nr 98.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 99.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 101.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt – druk nr 100.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 87.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 111.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 112.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 113.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 114.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 115.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015-2030 – druk nr 110.

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 108.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej – druk nr 109.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Strzelecką, ul.Wybickiego i rzeką Kłodawką – druk nr 102.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Mosiężną i ul.Metalowców – druk nr 103.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 104.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 106.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego – druk nr 105.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – druk nr 107.

28. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.

29. Sprawy różne, wolne wnioski.

30. Zakończenie obrad.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x