przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Obywatelskie wydatki 2020!

Z MIASTA

info. um
2019-09-10 14:43
6122

(fot. Daniel Adamski/um)

Trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Nie odkładajmy! 23 września zbliża się szybko, a wtedy koniec wyborów.    

Głosujemy przy urnach bądź elektronicznie w ten sposób wyboru dokonamy na stronie internetowej: https://gorzow.konsultacjejst.pl
 
Będą też do dyspozycji urny – jeżeli wolimy oddać głosy w sposób tradycyjny – w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Galerii Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter), Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (główny hol), Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej). Karty do głosowania będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy, ponadto będzie można pobrać je do wydruku z www.gorzow.pl z zakładki Dialog Społeczny.
 
Listę zadań poddanych pod głosowanie wraz z dokładnym ich opisem, kosztem odnajdziesz na stronach internetowych: www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny oraz https://gorzow.konsultacjejst.pl Ponadto opisy zadań znajdą się przy punktach z urnami.  
 
Prawo wyboru mają mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 13 lat.
 
Maksymalnie możemy oddać cztery głosy tj.:
- jeden głos na zadanie z kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki
- jeden głos na zadanie z kategorii oświatowej
- jeden głos na zadanie twarde z kategorii ogólnomiejskiej
- jeden głos na zadanie miękkie z kategorii ogólnomiejskiej
 
W związku z tym, że wszystkie kategorie znajdują się na jednym formularzu papierowym lub elektronicznym, to nasze głosy też będą ważne, jak oddamy trzy, dwa lub jeden. Decyzja czy oddajemy głosy we wszystkich kategoriach lub tylko w wybranych należy do nas.  
 
W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, aby wprowadzić dodatkowe narzędzia do weryfikacji kart do głosowania, wykaz dotychczas wymaganych danych głosującego tj. imię, nazwisko, adres – został rozszerzony o jego miejsce urodzenia oraz imię matki i imię ojca.  
 
Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na początek października br.
 
O zwycięstwie decyduje najwyższa liczba ważnych głosów w poszczególnych kategoriach. Tak, więc gwarancję realizacji w 2020 r. ma 13 zwycięskich zadań tj. po jednym z kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki; jedno z kategorii Oświatowej; jedno z projektów twardych z kategorii Ogólnomiejskiej oraz  jedno z projektów miękkich z kategorii Ogólnomiejskiej.   
 
BUDŻET OBYWATELSKI 2020
 
Opisy projektów zadań
 
KATEGORIA ZAKANALE
1. POŁĄCZONY PROJEKT (327.088 zł): Oświetlenie ul. Karnińskiej odcinek od nr 1 a do nr 3 (53.100 zł): 3 latarnie uliczne wraz z linią zasilającą; Budowa drogi asfaltowej przy ul. Braci Paździorków (273.988 zł):  budowa 341 m drogi z nakładką asfaltową na istniejącej podbudowie (bez odwodnienia), przy ul. Braci Paździorków od ul. Furmanka do ul. Wierzbowej.
 
2. Przebudowa ul. Zuchów (402.500 zł): wyrównanie podbudowy z uzupełnieniem kruszywem i budowa nawierzchni  z masy mineralno-asfaltowej, długość odcinka 650 m, szerokość 5 m, bez odwodnienia.
 
3. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej (398.520 zł): położenie na ok. 125 m ul. Cysterskiej asfaltu na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż 5 latarni ulicznych. 
 
4. Budowa chodnika przy ul. Krótkiej (305.129 zł): budowa chodnika przy ul. Krótkiej od skrzyżowania z ul. Koniawską do skrzyżowania z ul. Zbąszyńską oraz budowa 6 miejsc parkingowych przy ul. Krótkiej.
 
5. Wykonanie nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Kowalskiego (347.854 zł): wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 240 m, szerokość 5-6 m od skrzyżowania z ul. Baczewskiego i ul. Knaka do skrzyżowania z ul. Furmanka. Wykonanie dodatkowej podbudowy na całym odcinku przewidzianym do przebudowy o szerokości 5,0 m.
 
6. Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej przy ul. Strażackiej 106-106c (401.937 zł): budowa 170 m (5 m szerokości) drogi dojazdowej z kostki brukowej z odwodnieniem.
 
7. Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej (361.136 zł): budowa parkingu na 30 miejsc z utwardzonej nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów wzdłuż parkingu równolegle do ul. Strażackiej. Montaż 3 latarni.  
 
KATEGORIA MANHATTAN
8. POŁĄCZONY PROJEKT (399.650 zł): Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Bogusławskiego 33-41 (367.650 zł): wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Plac Jana Pawła II (32.000 zł): budowa 10 miejsc parkingowych naprzeciwko skrzyżowania z ul. KEN oraz naprzeciwko bloków z numerami 24 i 50.  
 
9. POŁĄCZONY PROJEKT (324.750 zł): Dojazd do garaży przy ul. Pileckiego (164.850 zł): utwardzenie terenu wokół garaży tłuczniem ciętym; Budowa małego placu zabaw w Parku Górczyńskim (159.900 zł): budowa małego placu zabaw złożonego z 6 urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem i elementami małej architektury takimi jak ławki z oparciem i kosze na śmieci.
 
10. POŁĄCZONY PROJEKT (396.177 zł): Budowa chodnika przy ul. Starzyńskiego (83.350 zł): budowa 140 mb chodnika od podstaw przy ul. Starzyńskiego; „Zamiast błotnych ostańców – przestrzeń dla mieszkańców” - przebudowa odcinka ul. Sosabowskiego (312.827 zł): przebudowa zdewastowanej części ul. Sosabowskiego - oznakowanie D40 i elementy regulujące ruch kołowy, budowa drogi z nakładką asfaltową wraz z budową kanalizacji deszczowej  (dł. 160m, szer. 6m), usunięcie 2 drzew (wielopienne).
 
11. POŁĄCZONY PROJEKT (395.715 zł): Parking przy ul. Dowgielewiczowej 15-37 (296.228 zł): budowa 49 miejsc parkingowych (bez wycinki istniejących drzew) z przeniesieniem istniejącego chodnika za miejsca parkingowe. Budowa chodnika od ul. Dekerta 44 do ul. Janockiego i od ul. Janockiego do Szarych Szeregów (99.487 zł): budowa chodnika wzdłuż ul. Dekerta od budynku 44 do ul. Srebrnej o długości 190 m i szerokości 2 m.
 
12. POŁĄCZONY PROJEKT (379.615 zł): Budowa chodnika przy ul. Szmaragdowej  (204.759 zł): budowa 600 mb chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Szmaragdowej.  Budowa parkingu przy ul. Sosnkowskiego 50-56 (46.856 zł): wybudowanie 15 miejsc parkingowych  przy ul. Sosnkowskiego.  Montaż latarni ulicznych przy części ul.  Plac Jana Pawła II (128.000 zł): montaż 6 latarni ulicznych przy części ul. Plac Jana Pawła II - od działki nr 409/9 (ul. KEN) do połowy ulicy.
 
13. Remont ścieżek w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyńskim  (273.675 zł): remont ścieżek zlokalizowanych w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyńskim o łącznej długości około 750 m, zakładający zastosowanie odpowiedniej technologii nawierzchni mineralnej.
 
14. Remont ul. Batalion Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych (326.000 zł): remont drogi wraz z regulacją miejsc parkingowych wzdłuż ul. Batalionu Zośka do skrzyżowania z ul. Sucharskiego. 
 
15. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina (379.200 zł): montaż 20 latarni.
 
16. Budowa wielofunkcyjnego  boiska typu Orlik w Parku Górczyńskim (400.000 zł):
wykonanie boiska typu Orlik w Parku Górczyńskim na terenie trawiastym (niezadrzewionym).
 
17. Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dekerta (380.400 zł): budowa 480 m drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dekerta (szerokość 2,5 - 3 m). Droga połączy istniejący odcinek na ul. Dekerta z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Szarych Szeregów. 
 
18. Rozbudowa placu zabaw w Parku 750-lecia (80.073 zł): doposażenie placu zabaw o huśtawkę wahadłową pojedynczą, stożek, linarium max oraz wydzielenie miejsca do zabaw z podłożem z piasku.
 
19. Boisko do koszykówki w Parku 750-lecia (318.906 zł): budowa boiska o wymiarach 28mx15m o nawierzchni bezpiecznej np. z płyt cpdm.
 
20. Park 750-lecia – bezpieczny i czysty – oświetlenie i kosze na psie odchody (351.000 zł): montaż oświetlenia parkowego wzdłuż głównej alejki w Parku 750-lecia oraz montaż koszy na psie odchody w miejscach wyjścia z parku.
 
KATEGORIA DOLINKI
21. POŁĄCZONY PROJEKT (344.575 zł): Przebudowa drogi przy ul. Głowackiego (boczna) od nr 40-66 do nr 54 (156.421 zł): przebudowa drogi przy ul. Głowackiego (boczna) od nr 40-66 do nr 54; Remont schodów prowadzących na Dolinki – błonia za Filharmonią oraz montaż 3 latarni (158.154 zł): remont schodów prowadzących na Dolinki - błonia za Filharmonią oraz montaż 3 latarni; Dostosowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka, do potrzeb osób niedowidzących  (30.000 zł): wyposażenie dwóch przejść dla pieszych w listwy naprowadzające dla osób niedowidzących. Zastosowanie pól uwagi, pasów prowadzących oraz pasów czujności. Wykorzystanie gotowych elementów naprowadzających takich jak pasy ostrzegawcze (kolor żółty w wystającymi półkulami), pasy prowadzące (stosowane do prowadzenia laski osoby niedowidzącej) oraz pasy czujności stosowane na skrzyżowaniach (płyty z wystającymi elementami w kształcie sześcianów/prostopadłościanów).
 
22.  POŁĄCZONY PROJEKT (345.400 zł): Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej (145.000 zł): przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do budynków jednorodzinnych nr 2 (lewa strona drogi) i nr 52 (prawa strona drogi); Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 (200.400 zł): budowa miejsc parkingowych przy budynkach Piłsudskiego 1a i 1b.
 
23.  POŁĄCZONY PROJEKT (383.100 zł): Przebudowa ul. Warszawskiej – dojazd do budynków nr 134-140b wraz z budową oświetlenia (221.200 zł): wyrównanie podbudowy z uzupełnieniem kruszywa, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na pow. 500 m2 i wykonanie oświetlenia na długości 180 m (7 lamp); Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Podmiejskiej Bocznej (161.900 zł):  remont od ul. Podmiejskiej do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej na długości ok. 220 m zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej  z masy mineralno-bitumicznej.
    
24. POŁĄCZONY PROJEKT (399.145 zł): Budowa chodnika przy ul. Krańcowej (228.573 zł): budowa chodnika przy ul. Krańcowej od ul. Sybiraków do ul. Żniwnej - 250 mb., 1,5 m szer. z wjazdami do posesji; „Bezpieczna droga do szkoły” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 35 (131.921zł): przebudowa  chodnika od przejścia dla pieszych przy ul. Okólnej 35 wzdłuż skarpy przy ZS Gastronomicznych (ok. 100 m) wraz z przebudową od ZS do schodów prowadzących do ul. Pomorskiej (30 m); „Bezpieczny chodnik dla seniora” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 28a  (26.651 zł): przebudowa 35 m chodnika od przejścia dla pieszych przy ul. Okólnej 28 a; Synchronizacja sygnalizacji świetlnych przy ul. Pomorskiej (12.000 zł): synchronizacja dwóch sygnalizacji świetlnych przy sklepie Intermarche przy ul. Pomorskiej w celu wprowadzenia na nich efektu zielonej fali. 
 
25. Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Wawrowskiej (263.300 zł): wyrównanie podłoża, utwardzenie, wylanie nakładki asfaltowej o szerokości 5 m i długości ok. 350 m, budowa odwodnienia ze względu na spadek w kierunku ul. Warszawskiej.
 
KATEGORIA OSIEDLE SŁONECZNE
26. POŁĄCZONY PROJEKT (400.425 zł): Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży (114.758 zł): tor owalny z utwardzoną nawierzchnią. Obrys wewnętrzny i zewnętrzny wykonany z krawężników. Budowa 30 m chodnika z oświetleniem (3 latarnie parkowe), 2 ławki, 2 śmietniki, budowa murku zabezpieczającego przed upadkiem ze skarpy, rozbiórka betonowych fundamentów; Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 (50.520 zł): remont chodnika z kostki betonowej przy budynku przy ul. Gwiaździstej 20 oraz schodów między blokami 20-22; Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95” (112.447 zł): wykonanie nawierzchni pod elementy siłowni, zamontowanie urządzeń fitness, ławki, koszy metalowych na odpady; Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 (73.000 zł): remont chodnika o długości 18 m i szerokości 2,5 m oraz remont drogi o długości 22 m i szerokości 6 m; Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej (49.700 zł): przygotowanie terenu i utworzenie 10 miejsc parkingowych od boiska szkolnego do altany śmietnikowej przy ul. Gwiaździstej 18, gdzie aktualnie parkują samochody.   
 
27. POŁĄCZONY PROJEKT (321.400 zł): Parking na 16 miejsc postojowych przy ul. Gwiaździstej (156.400 zł): adaptacja terenu, gdzie mieściła się kaplica na parking (400 m2). Sugerowane miejsce budowy parkingu wynika z ukształtowania działki tj. nachylenia w kierunku ul. Słonecznej. Jedynym możliwym miejscem budowy jest płaska część w okolicach ul. Gwiaździstej 20, gdzie obecnie parkują auta; 40 miejsc postojowych przy ul. Gwiaździstej (165.000 zł): utwardzenie terenu pod 40 miejsc postojowych przy drodze wiodącej od ul. Gwiaździstej 22 (przez ul. Gwiaździstą 20) do garaży i domów oraz placu przed Gwiaździstą 20.
 
28. Remont jezdni przy ul. Skarżyńskiego i ul. Gagarina (400.400 zł): sfrezowanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej przy ul. Gagarina - odcinek od ul. Ciołkowskiego do ul. Skarżyńskiego o dł. ok. 300 m i przy ul. Skarżyńskiego odcinek od ul. Gagarina do ul. Skarżyńskiego 36 o dł. ok. 250 m.
 
29. Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 (352.766 zł): przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku 150 m (szerokość 5 m) od skrzyżowania z ul. Ikara do wysokości budynku nr 30. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, z częściową wymianą krawężnika, regulacją studni, zaworów i kratek ściekowych oraz przestawieniem słupa oświetleniowego.
 
30. Rozbudowa sygnalizacji i budowa drogi pieszo-rowerowej przy Alei 11 Listopada – etap I (401.293 zł): budowa drogi pieszo-rowerowej (szerokość 2,5-3m, długość 310m) wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej wzdłuż Alei 11 Listopada ma połączyć budowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kostrzyńskiej z centrum miasta.
 
31. Przyjazne podwórko przy ul. Słonecznej 56-57 (92.504 zł): zakup i montaż urządzeń zabawowych i sportowych, wykonanie ogrodzenia, montaż ławki stalowej oraz kosza metalowego na odpady, wykonanie nawierzchni oraz trawnika.
 
KATEGORIA ZAMOŚCIE
32. Przebudowa ul. Akacjowej (395.408 zł): przebudowa 225 m ul. Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową.   
 
KATEGORIA WIEPRZYCE
33. POŁĄCZONY PROJEKT (344.885 zł): Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej  (280.000 zł): 15 latarni przy części drogi - ul. Dolnej oraz odbudowa zjazdów na posesje; Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d (29.100 zł): wykonanie koryta, warstwy odsączającej, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  na powierzchni ok. 70 m2. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem (35.785 zł): budowa dojazdu z kruszywa z nowo wybudowanej drogi na strefie inwestycyjnej przy ul. Dobrej na działkę nr 258/22 wraz z uprzątnięciem dzikich odpadów z działki 258/22 i montażem fotopułapek przeciwko osobom wyrzucającym śmieci. Długość drogi dojazdowej ok 35 mb, szerokość 3.
 
KATEGORIA GÓRCZYN
34. POŁĄCZONY PROJEKT (399.400 zł): Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów (42.800 zł):poszerzenie chodnika na trasie od przejścia podziemnego przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy SP nr 13 a ogrodzeniem sklepu Komfort) do ul. Szwoleżerów; Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b (193.600 zł): frezowanie nawierzchni na powierzchni około 870 m2. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy (163.000 zł): budowa 20 miejsc postojowych przy ul. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy.
 
KATEGORIA ŚRÓDMIEŚCIE / CENTRUM
35. POŁĄCZONY PROJEKT (370.675 zł): Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 (116.872 zł): budowa parkingu na 5 miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej; Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 (190.009 zł): poszerzenie drogi wjazdowej do szerokości 5 m i długości 40 m z kostki brukowej. 10 miejsc postojowych zlokalizowano po lewej stronie przy wjeździe o szerokości 5 m, kolejne 10 miejsc za budynkami 30-32 o szerokości 7m z płyt ażurowych. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki (63.794 zł): przebudowa wjazdu z prefabrykowanych płyt ażurowych wraz z krawężnikami drogowymi, tereny zielone - wykonanie kwietników, sadzenie krzewów.
 
KATEGORIA PIASKI
36. POŁĄCZONY PROJEKT (400.600 zł): Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 (107.000 zł): budowa 28 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy przebiegającej wzdłuż budynku na działce 251. Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej (80.000 zł): zakup, dostawa i montaż profesjonalnego zestawu konstrukcji do całorocznego treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej i w bliskim sąsiedztwie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego „Słowianka”. Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej - przy garażach (134.000 zł): wykonanie nakładki mineralno-asfaltowej na istniejącym parkingu; Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – zadanie miękkie (20.000 zł) – zadanie miękkie: organizacja pięciu eventów mających na celu integrację mieszkańców osiedla. W planie: 2x kino plenerowe, 2x sąsiedzka giełda polegająca na wymianie rzeczy, 1x integracja nad Błotnym Stawem - grill, lokalni artyści, zabawy i atrakcje dla dużych oraz małych. Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka (52.000 zł): budowa chodnika z kostki brukowej o szerokości od 1,5 do 2,0 m w zależności od warunków terenowych oraz szerokości pasa drogowego wraz z przebudową istniejących trzech zjazdów do prywatnych posesji; Próg zwalniający na ul. Ukośnej (7.600 zł): budowa progu zwalniającego na ul. Ukośnej.
 
KATEGORIA STASZICA
37. POŁĄCZONY PROJEKT (396.128 zł): Modernizacja chodnika przy ul. Norwida (214.600 zł): przebudowa jednej strony chodnika przy ul. Norwida z włączeniem krótkiego odcinka ul. Moniuszki i Curie Skłodowskiej; Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową (82.500zł): montaż 5 latarni ulicznych przy ścieżce; Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera (90.628 zł): plac zabaw z kilkoma urządzeniami zabawowymi i ogrodzeniem, montażem ławki i kosza metalowego na odpady, wykonanie chodnika; Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b (4.500 zł): zakup i montaż 3 ławek z oparciem; Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 (3.900 zł):  zakup i montaż 3 stojaków rowerowych wraz z budową nawierzchni (6m2) z kostki betonowej w miejscu skradzionego stojaku przed budynkiem przy ul. Sportowej 5 na miejskim trawniku.
 
KATEGORIA OŚWIATOWA
1. POŁĄCZONY PROJEKT (1.148.270 zł): Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 (141.870 zł): budowa placu zabaw; Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1 (645.000 zł): budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, dostosowanego w szczególności do gry w piłkę nożną (wymiary 30m x 60m, tj. 1800 m2), z oświetleniem, ogrodzeniem typu piłkochwyt. Teren zostanie ogrodzony w całości, a także uporządkowany, zostaną wyznaczone oraz zagospodarowane ścieżki umożliwiające dojście do furtki wejściowej, pojawią się nasadzenia od strony wejścia na obiekt, sprzęt towarzyszący: stojak na rowery, kosze na śmieci, renowacja trybun, zakup bramek; Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23 (260.000 zł): wykonanie podbudowy, drenażu, krawężników i nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ławki, kosze na śmieci; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi  przy IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Kosynierów Gdyńskich 8 (50.700 zł): montaż 10 stojaków rowerowych z gumowymi osłonami  na 20 rowerów oraz montaż wiaty rowerowej. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a (50.700 zł): montaż 10 stojaków rowerowych z gumowymi osłonami na 20 rowerów oraz montaż wiaty rowerowej.
 
KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA
PROJEKTY TWARDE
1. POŁĄCZONY PROJEKT (161.200 zł): Pojemniki na odchody zwierzęce w mieście  (11.200 zł): ulokowanie 19 pojemników na odchody zwierzęce (bez kaset z podajnikami na rękawiczki i woreczki) na terenach zielonych, spacerowych w mieście. Uzupełnienie kampanii "Odkupmy Gorzów", poprawa estetyki miejsc publicznych, zachowanie czystości terenów zielonych. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza (150.000 zł): montaż  przy ul. Sikorskiego (obok Galerii Młyńskiej) elektronicznej tablicy o wymiarach około 3 m na 2 m, informującej o zanieczyszczeniu powietrza. Oprócz wartości liczbowych poziomów zanieczyszczenia, na tablicy powinny znajdować się m.in. informacje: o poziomie dopuszczalnym; o przekroczeniu poziomów w formie graficznych emotikonów.
 
2. Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika (520.000 zł): rozbudowa obecnego skateparku o część streetową, głównie w stronę ul. Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz mostu.
 
3. Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa (519.546 zł): budowa trasy pieszo-rowerowej rozpoczynającej się w okolicy ul. Malachitowej za działkami przewidzianymi pod budowę ul. Kamiennej, dalej poprzez tereny popoligonowe, następnie - do ul. Słowiańskiej, dalej do końca ul. Błotnej. Pierścień trasy zamknie się dopiero po wybudowaniu ul. Kamiennej.  Wykonanie ścieżek wraz z trzema zadaszonymi miejscami odpoczynku dla rodzin i strefą dla matki z dzieckiem. Proponowana lokalizacji miejsc odpoczynku m.in. przy: ul. Malachitowej, przy stawie Błotnym (uzupełnienie traktu spacerowo - rekreacyjnego przy ul. Cegielskiego), przy istniejącym parku linowym w parku Słowiańskim. Tam również miałby się pojawić plac zabaw dla dzieci.
 
4. Park Aktywności w Parku Czechówek (523.980 zł): budowa bezpiecznych i dobrze oznakowanych tras rowerowych oraz toru pumptrack. Wykonanie tras biegowych i Nordic Walking oraz tras i przeszkód typu RunMaggedon. Zagospodarowanie parku w elementy małej architektury, tj. ławki z oparciem i ławki piknikowe, kosze na śmieci, huśtawki, wiatę, stojaki rowerowe i stacje obsługi rowerów. Montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz tablicy z regulaminem.
 
PROJEKTY MIĘKKIE
5. Zawody ekstremalne na skateparku (50.000 zł): zorganizowanie zawodów ekstremalnych na gorzowskim skateparku. Zawody odbędą się w 4 głównych kategoriach: rower BMX, rower MTB street/dirt, deskorolka, hulajnoga wyczynowa. Dodatkową podkategorią mógłby być podział wiekowy lub nagrody pocieszenia dla najmłodszych, uczących się. W ramach zawodów będą zapewnione: nagrody dla wszystkich uczestników, spiker, stanowisko małej gastronomii wraz z miejscem do spożywania posiłków oraz zabezpieczenie medyczne. 
 
6. Festiwal siatkówki plażowej (12.000 zł): zakłada się udział około 200 uczniów szkół podstawowych, którzy będą rywalizować w różnych ciekawych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto powinien odbyć się turniej siatkówki dla dorosłych dla co najmniej 8 par. Każdy z młodych uczestników powinien otrzymać słodki upominek, zaś w turnieju dorosłych wszyscy powinni otrzymać pamiątkowe koszulki, zaś najlepsi medale i puchary. Ponadto zostanie zorganizowany  pokazowy mecz siatkówki plażowej.  
 
7. Trener osiedlowy - darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (50.000 zł): projekt zakłada, że w czasie wakacji na terenie 6 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego Gorzowa (propozycja lokalizacji: SP nr 9 ul. Nowa; ZSTiO ul. Czereśniowa; IV LO ul. Kosynierów Gdyńskich; SP nr 10 ul. Towarowa; SP nr 12 ul. Dobra; ZS Elektrycznych; ul. Dąbrowskiego) odbędą się zajęcia dla mieszkańców, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Wykwalifikowani trenerzy oraz studenci pokażą ciekawe gry i zabawy, zorganizują wyjście na basen, wycieczkę rowerową czy spartakiadę sportową. Zajęcia powinny odbywać się pięć razy w tygodniu po pięć godzin dziennie w godzinach 9-14 lub 10-15.
 
8. Smoki pływają po Warcie 2020 (50.000 zł): organizacja podczas trzech weekendów w 2020 nieodpłatnych zajęć i regat smoczych łodzi na Warcie. W trakcie imprezy za bezpieczeństwo będzie odpowiadał WOPR i ratownik medyczny, ponadto zapewnione będą: poczęstunek, pamiątkowe medale, dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów. 
 
…………………………….. 
Więcej informacji o głosowaniu można odnaleźć na www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny w podzakładce Budżet Obywatelski 2020, na https://gorzow.konsultacjejst.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Przystań na konsultacje. Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem: 95 7355 591.  

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x