przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Dzień Edukacji skromny, ale z nagrodami

Z MIASTA

info. um
2020-10-14 15:21
5930

(fot. Łukasz Kulczyński/um)

Miejskie świętowanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odwołane – wydział edukacji urzędu miasta przygotował w zamian spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli, którzy otrzymali nagrody prezydenta miasta oraz inne okolicznościowe wyróżnienia.

12 dyrektorów gorzowskich szkół i przedszkoli otrzymało, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody prezydenta miasta. Jeden odebrał nagrodę ministra edukacji narodowej, a trzech wyróżnienie lubuskiego kuratora oświaty.
 
Prezydent miasta Jacek Wójcicki spotkał się w środę z nagrodzonymi – podziękował za trud wychowawczy i wysiłek organizacyjny, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w związku z sytuacją epidemiczną.
 
Osiągnięcia i zasługi zaproszonych przedstawiła wiceprezydent Małgorzata Domagała, która jednocześnie wyraziła nadzieję, że kolejne spotkania będą już „normalne”, z możliwością rozmowy, spędzenia ze sobą dłuższego czasu i wymiany doświadczeń.
 
Nagrodzeni nagrodą prezydenta miasta Gorzowa:
 
Emil Błaszkowski – Zespół Szkół Specjalnych nr 14 – staż pracy 17 lat, najlepsze wyniki ze sprawdzianu ósmoklasisty w województwie wśród szkół specjalnych, wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uruchomiono pierwszy w Polsce nowy kierunek kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – pracownik pomocniczy fryzjera.
 
Wioleta Bonifaciuk – Przedszkole Miejskie nr 1 – staż pracy 32 lata, wdrożyła innowacyjne programy biblioterapeutyczne, jest współautorem Fabryki talentów i zawodów lekkoatletycznych dla dzieci z gorzowskich przedszkoli.
 
Paweł Cierach – Zespół Szkół Gastronomicznych – staż pracy 11 lat – koordynator procesu połączenia Technikum nr 8 z Technikum nr 3. II miejsce w finale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym – awans do Mistrzostw Polski 2019.
 
Katarzyna Gawłowska – Przedszkole Miejskie nr 18 – staż pracy 38 lat – organizator międzyprzedszkolnego konkursu języka angielskiego „Kids speak english”. Laureat Projektu „Lubuskie Eko Plus” 2017 r.
 
Izabela Gryszko – Przedszkole Miejskie nr 31 – staż pracy 31 lat – pozyskała fundusze na zakup pomocy dydaktycznych na około 20 tys. zł, przy wsparciu sponsorów wykonała wentylację w kuchni, sieć WIFI, usunęła poważną awarię wody z piwnic, wykonała remont klatki schodowej. Pozyskała 3 drukarki, 3 laptopy. Wprowadziła innowacyjny program wychowania przedszkolnego Tablit – umożliwiający dzieciom w wieku przedszkolnym poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.
 
Piotr Kruk – Zespół Szkół Mechanicznych – staż pracy 35 lat – w roku szkolnym 2017/2018 uczeń szkoły został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w 2018/19 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poznaj swoje Prawa w Pracy, trzech uczniów uzyskało tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości (2020). Srebrna Tarcza dla Technikum nr 5 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół „Perspektywy” w 2018 r.
 
Tomasz Pluta – Liceum Ogólnokształcące nr 2 – staż pracy – 26 lat – „Złota Szkoła 2020” – najlepsze liceum w województwie lubuskim oraz 48. miejsce w kraju w XXII edycji rankingu magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. W roku szkolnym 2017/2018 – 27 olimpijczyków, 2018/2019 – 25 olimpijczyków.
 
Jolanta Sikora – Szkoła Podstawowa nr 13 – staż pracy 35 lat – szkoła uzyskała trzeci wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki wśród szkół samorządowych, przeprowadziła wiele remontów w szkole we własnym zakresie, organizuje duże akcje charytatywne (wyjazd dziecka na leczenie do USA).
 
Bożena Skoczna – Przedszkole Miejskie nr 4 – staż pracy 38 lat, przeprowadziła termomodernizację obiektu, pozyskała plac zabaw z budżetu obywatelskiego.
 
Beata Szmit – Szkoła Podstawowa nr 10 – staż pracy 29 lat – uczniowie szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali tytuł laureata w konkursie z języka angielskiego, tytuł finalisty z języka polskiego. Zwyciężyli w X Ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”. Wspólnie z rodzicami odnowiła dwa gabinety oraz utworzyła miejsca parkingowe przy szkole.
 
Piotr Talaska – Szkoła Podstawowa nr 4 – staż pracy 31 lat – utworzył przy szkole parking rowerowy – 50 stojaków na 100 rowerów oraz miasteczko ruchu drogowego. Uczniowie szkoły w ostatnich latach zdobyli: 2 tytuły laureata i 9 tytułów finalisty w konkursach organizowanych przez lubuskiego kuratora oświaty. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uzyskali jeden z najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Szkoła posiada certyfikat lubuskiego kuratora oświaty „Szkoły Promującej Zdrowie”.
 
Ewa Zalas – Przedszkole Miejskie nr 21 – staż pracy 37 lat – dwukrotny posiadacz wojewódzkiego certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”, drugi certyfikat z 30 sierpnia br., III miejsce w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Przedszkole na medal”.
 
Nagrodzony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej:
 
Stanisław Jodko – staż pracy 31 lat – od 2006 r. „Elektryk” zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół „Perspektywy” uzyskując tytuł od Brązowej do Złotej Tarczy. W 2020 r. szkoła zajęła 119 miejsce w kraju, czwarte w województwie i pierwsze w Gorzowie. W 2018 w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – najlepszym mechatronikiem w Polsce został uczeń szkoły, dwóch uczniów zostało laureatami, a trzech finalistami.
 
Nagrodzeni Nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty:
 
Brygida Jankiewicz – staż pracy 28 lat – PM 30 współorganizuje Spartakiadę Sportową Przedszkoli Miejskich. Laureat konkursu miejskiego „Zbieramy makulaturę”, III miejsce w III Olimpiadzie Matematycznej Gorzowskich Przedszkoli, I miejsce w konkursie „Jestem Polakiem, jestem dumny”, III miejsce „Najlepiej działające koło LOP”, certyfikat „Zaczytane przedszkole”. Koordynator realizacji projektu „Twórcze przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego głównym celem było pozyskanie 50 nowych miejsc oraz programu „Inżynierowie w Przedszkolu”, zorganizowanie pracowni robotyki.
 
Tadeusz Najdora – staż pracy 25 lat – członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy lubuskim kuratorze oświaty. Od 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych utworzone zostały nowe kierunki kształcenia: technik robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik geodeta.
 
Iwona Turczyńska – staż pracy 35 lat – corocznie SP 21 znajduje się w pierwszej trójce szkół z najlepszym wynikiem egzaminu wśród szkół publicznych, w ostatnich latach: laureat ogólnopolskiej olimpiady promocji zdrowego stylu życia, laureat wojewódzkiego konkursu historycznego, finalista wojewódzkiego konkursu matematycznego, laureat i dwóch finalistów wojewódzkiego konkursu z języka polskiego. Równie bogate osiągnięcia zdobywa szkoła w zawodach sportowych, m.in. II miejsce w województwie w piłce nożnej dziewcząt. Współorganizator projektu „Twórcze przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego głównym celem było pozyskanie 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, utworzonych na terenie szkoły oraz programu „Inżynierowie w Przedszkolu”, zorganizowanie pracowni robotyki na terenie szkoły.
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x