przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Elektryk - przegląd instalacji elektrycznej

Z MIASTA

materiał partnera
2021-04-02 21:45
295

Przegląd instalacji elektrycznej ( Wrocław ) regulują przepisy ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r. Zbiór umieszczonych tam przepisów zobowiązuje zarządcę, administratora czy właściciela danego obiektu budowlanego mieszkalnego czy produkcyjnego do wykonywania systematycznych kontroli obiektów będących w bieżącym użytkowaniu. Przepisy regulują częstotliwość tych okresowych przeglądów na co najmniej jeden raz w roku oraz raz na pięć lat.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przeglądu instalacji elektrycznej może dokonać wyłącznie elektryk z uprawnieniami. Proces przeglądu dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje oględziny instalacji a drugi to zbiór czynności związanych z wykonywaniem prób oraz pomiary elektryczne instalacji z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Elektryk Wrocław podejmujący się przeglądu musi wziąć pod uwagę wszystkie cechy Polskiej Normy PN-HD  60364-6:2008. 

Zakres oględzin zależy od przeznaczenia budynku, jego potrzeb i wyposażenia.

 • system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegawczych przez rozprzestrzenianiem się ognia oraz ochronę przed skutkami działania wysokiej temperatury
 • parametry i ustawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących pojawienie się niebezpieczeństwa
 • dobór przewodów pod kątem spadków napięcia oraz obciążenia prądem
 • rozmieszczenie oraz dobór urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia
 • dobór urządzeń oraz zabezpieczeń pod kątem działania czynników zewnętrznych
 • prawidłowość oznakowania przewodów neutralnych i ochronnych
 • przyłącza aparatów do przewodów fazowych
 • prawidłowość napisów, oznaczeń, schematów informacyjnych oraz ostrzegawczych
 • poprawność podłączeń przewodów
 • właściwy dostęp do urządzeń pod kątem komfortowej obsługi, identyfikacji oraz konserwacji instalacji

Pomiary instalacji elektrycznych 


Pomiary elektryczne Wrocław dla przeglądów okresowych oraz przeglądów odbiorczych są identyczne. Mają one wykazać stan i gotowość instalacji elektrycznej do pracy. W trakcie przeglądu elektryk sprawdza również dokumentację techniczną pod względem zgodności z normami i przepisami a na koniec sporządza protokół pomiarów elektrycznych

Najczęstsze Pomiary Instalacji Elektrycznej to

 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarciowej ( samoczynne wyłączanie zasilania )
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych

Protokół pomiarów elektrycznych wieńczących przeglądy instalacji elektrycznych musi zawierać dane osoby ich dokonującej, numery aktualnych świadectw kwalifikacyjnych oraz dane sprzętu pomiarowego użytego do przeglądu. Ponadto dane obiektu kontrolowanego oraz  informację o zleceniodawcy. Jeżeli podczas kontroli wykonuje się pomiary uziemień, w protokole zaznacza się informacje o pogodzie w dniu pomiarów. Następnie nanosi się każdy pomiar elektryczny do protokołu z oceną wartości w postaci krótkiego TAK/NIE

Przegląd instalacji elektrycznej Wrocław ma na celu dać zleceniodawcy poczucie bezpieczeństwa i świadomość kontroli nad systemem elektrycznym, bez względu na to czy jest to mieszkanie czy obiekt produkcyjny. Im bardziej skomplikowany jest to system a warunki środowiskowe są trudniejsze tym przeglądy należy realizować częściej. Elektryk Wrocław - profesjonalne pomiary elektryczne, zapraszamy na naszą stronę internetową do działu blog elektryczny - https://elektryk24wroclaw.pl gdzie szerzej opisujemy zagadnienia związane z przeglądami instalacji elektrycznych.

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x