przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Wojewoda lubuski nie chce takiej podwyżki!

Z MIASTA

red.
2021-07-27 14:58
8331

(fot. Alicja Krawczyk)

Od 2 sierpnia miały obowiązywać nowe opłaty za parkowanie w centrum miasta – uchwała w tej sprawie już została przegłosowana przez radnych. Ale wojewoda ma wątpliwości czy wszystko z nią jest w porządku.  

Od przyszłego tygodnia opłata jednorazowa za pierwszą godzinę parkowania w strefie miała wynosić 3.50. Z kolei kwadrans postoju to 1 zł, a pół godziny 2 zł, opłata jednorazowa za drugą godzinę to już 4 zł.  
 
Okazuje się, że nowe stawki nie wejdą w życie, bo wojewoda lubuski unieważnił uchwałę rady miasta Gorzowa. Wydał w tej sprawie specjalny komunikat z uzasadnieniem decyzji.    
 
....
Unieważnienie uchwały Nr XXXVIII/686/2021 Rady Miasta Gorzowa z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 
Rada Miasta Gorzowa uchwałą z dnia 23 czerwca 2021 r. ustaliła strefę płatnego parkowania w Gorzowie, stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określiła wysokość opłat dodatkowych oraz sposób ich pobierania. 
 
Ustawa o samorządzie gminnym z urzędu nakłada na Wojewodę Lubuskiego obowiązek badania zgodności z prawem uchwał organów samorządu. Tym niemniej do Wojewody wpłynęły liczne sygnały od mieszkańców niezadowolonych z kierunku i zakresu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta. Po dokonaniu szczegółowej analizy uchwały Wojewoda Lubuski stwierdził jej nieważność w całości. 
 
Uzasadnienie
Przyjęte przez Radę Miasta regulacje nie realizują ustawowych celów i naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Ustalenie strefy płatnego parkowania ma przede wszystkim służyć realizacji celów określonych w art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych, a mianowicie jej wprowadzenie ma być uzasadnione potrzebami organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji 
parkujących pojazdów samochodowych lub realizacją lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.
 
Rada Miasta zaniechała wnikliwego i rzetelnego uzasadnienia przyczyn wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w uchwale. Nie wskazała, że wprowadzone zmiany są konieczne i niezbędne dla osiągnięcia celów przewidzianych ustawą. Podobne stanowisko zajął w tym roku Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie w stosunku do uchwały Rady m.st. Warszawy (wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r., VI SA/Wa 731/21).
 
Rada Miasta z naruszeniem konstytucyjnej zasady równości:
– wyłączyła część mieszkańców strefy z możliwości ubiegania się o abonament z uwagi na możliwość zaparkowania pojazdu na terenie strefy lub poza nią oraz posiadany tytuł prawny do pojazdu,
– zróżnicowała kwotowo abonament dla mieszkańca strefy na pierwsze i drugie auto,
– wprowadziła możliwość posiadania wyłącznie dwóch abonamentów na jeden adres zamieszkania.
 
Krótki okres wejścia w życie uchwały (14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego) znacznie utrudnia zapoznanie się przez mieszkańców z nowymi przepisami oraz dostosowanie do nowej sytuacji prawnej.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x