przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Przymiarki do nowych pieniędzy na miasto i okolice

Z MIASTA

info. um
2022-05-13 11:08
6330

Przypominamy, Gorzów bez środków na ZIT-y wyglądałby, tak ja na zdjęciu

Przypominamy, Gorzów bez środków na ZIT-y wyglądałby, tak ja na zdjęciu (fot. Adam Oziewicz/archiwum portalu)

Gdy mowa o środkach na rozwój MOF-ów chodzi o setki milionów. Za te pieniądze, w ostatnich latach, w Gorzowie powstały m.in. Kostrzyńska, CEZiB przy Warszawskiej czy termomodernizacje szkół. Teraz miasto z okolicznymi gminami – miejskim obszarem funkcjonalnym – przymierza się do kolejnych inwestycji ZIT-owskich na lata 2021-2027. 

Wczoraj lubuscy samorządowcy, reprezentujący MOF-y rozmawiali z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dotyczyły one między innymi, takiego podziału funduszy, by rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych mógł dalej postępować. 
 
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki razem z samorządowcami, reprezentującymi cztery Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) województwa lubuskiego spotkał się z Katarzyną Szumielewicz oraz Sebastianem Gojdź – przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za politykę regionalną i miejską, w tym za uzgodnienia Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.  
 
W spotkaniu, obok prezydenta Gorzowa brali udział Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry razem z zastępcą Krzysztofem Kaliszukiem, reprezentanci MOF-u – żarsko-żagańskiego Andrzej Katarzyniec – burmistrz Żagania oraz MOF-u świebodzińsko-międzyrzeckiego Anna Fabiś – zastępca Burmistrza Świebodzina. Gorzowski Miejski Obszar Funkcjonalny reprezentowali również Iwona Olek – zastępca prezydenta Gorzowa do spraw gospodarki oraz Mateusz Karkoszka – sekretarz Strzelec Krajeńskich. 
 
Spotkanie w formule online dotyczyło zagadnień związanych z nową perspektywa unijną 2021 – 2027, między innymi zmierzającym do finału pracom nad Umową Partnerstwa, regionalnym programem Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027, w tym z tematem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (ZIT). 
 
Prezydent Gorzowa przedstawił główne postulaty miasta Gorzowa jako lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego skupiającego łącznie 10 samorządów. Dotyczyły one kontrowersji wokół wartości alokacji instrumentu ZIT. Prezydent zwrócił uwagę, że przy podziale funduszy należałoby uwzględniać: 
- wymagania stawiane Miejskim Obszarom Funkcjonalnym i Ośrodkom Wojewódzkim (m.in. sporządzenie wspólnej strategii ponadlokalnej czy planu zrównoważonej mobilności miejskiej),
- potencjał ludnościowy (MOF GW stanowi 23% mieszkańców województwa, a cztery MOF-y  województwa to w sumie 63% ludności lubuskiego),
- udział obszarów wiejskich w MOF,
- specyfikę i problemy każdego z MOF. 
 
Podczas spotkania dyskutowano o pozostawieniu w perspektywie UE 2021-2027 roli Instytucji Pośredniczącej ZIT, pełnionej już w perspektywie 2014-2020 przez ZIT-y miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz możliwość aplikowania w konkursach otwartych przez samorządy skupione w MOF. 
 
Spotkanie było efektem, zmierzających do końca, prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa (przyjętej na ostatniej sesji Rady Miasta), programem Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027, a także Umową Partnerstwa – pomiędzy Polską a Unią Europejską, dotyczącą wykorzystania funduszy unijnych przez nasz kraj. 
 
Spotkanie to dla nas kamień milowy w spojrzeniu na przyszłość Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, w trwających od kilkunastu miesięcy negocjacjach alokacji ZIT – powiedziała Iwona Olek, wiceprezydent Gorzowa. – Usłyszeliśmy bardzo ważne deklaracje przedstawicieli Komisji Europejskiej, dotyczące poparcia naszych wniosków.  
 
Cieszymy się, że nasze postulaty spotkały się akceptacją przedstawicieli Komisji. Podkreślali oni potrzebę wyznaczenia odpowiednio wysokiej alokacji ZIT w programie regionalnym dla powiększonych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Mamy nadzieję, że przybliży nas to do oczekiwanego finału i podjęcia przez zarząd województwa lubuskiego korzystnej dla samorządów MOF decyzji – dodała Iwona Olek. 
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x