przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

29 mieszkań do remontu. Dla kogo?

Z MIASTA

info. um
2022-11-21 11:45
3980

(fot. Alicja Krawczyk/archiwum portalu)

Prezydent Gorzowa podjął decyzję o przeznaczeniu 29 mieszkań komunalnych do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.

Ogłoszeniem objęte są położone w Gorzowie lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia na czas nieoznaczony.
 
Uprawnione do zabiegania o lokal do wykonania w nim remontu są osoby:
oczekujące na lokale zamienne,
umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
oczekujące na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia,
bezumownie korzystające z lokalu, którego remont został wykonany z dofinansowaniem BGK, które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy na najem socjalny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego obowiązującego przy zawieraniu umów na najem socjalny i spełniających kryterium uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
 
Od 21 do 25 listopada osoby uprawnione mogą pobrać w wydziale spraw społecznych przy Teatralnej 26 (pok. nr 102) pisemne wskazania do obejrzenia lokali oraz druki dokumentów do złożenia wraz z ofertą. Z pobranym wskazaniem należy zgłosić się do właściwej administracji domów mieszkalnych dla rejonu, w którym jest położony lokal (adres administracji i nr kontaktowy będzie podany we wskazaniu).
 
Termin do składania pisemnych ofert przyjęcia lokali jest ustalony od 28 listopada do 2 grudnia 2022 r. Oferty składa się w kancelarii ogólnej urzędu miasta Gorzowa przy Sikorskiego 4. W ofercie winno być podane imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu i wskazany adres lokalu do wykonania remontu, którego dotyczy oferta. W przypadku wskazania w ofercie kilku lokali należy określić kolejność ich przyjęcia. Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania lokalu będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczeń o wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym oferenta w okresie sierpień, wrzesień i październik 2022 r., wypełnionej deklaracji o wysokości dochodów w tym okresie oraz oświadczenia o stanie majątkowym celem weryfikacji spełniania kryteriów do otrzymania lokalu.
 
Oferty zostaną rozpatrzone uwzględniając w pierwszej kolejności termin złożenia (data dzienna), a w przypadku ofert złożonych w tym samym dniu pozycją wniosku na liście przydziału i liczbą uzyskanych punktów. Natomiast w sytuacji gdy powyższe kryteria nie pozwolą wyłonić oferenta w następnej kolejności ocena będzie dotyczyła okresu oczekiwania, stanu zdrowia, liczebności rodziny oraz warunków mieszkaniowych. Remont wykonywany jest przez wybranego oferenta we własnym zakresie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na jego wykonanie. W uzasadnionych przypadkach Prezydent miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rozliczenie nakładów poniesionych na remont następuje z chwilą przekazania lokalu przez najemcę do dyspozycji wynajmującego.
 
Dodatkowe informacje dotyczące zasad zabiegania o lokale do wykonania remontu można uzyskać w wydziale spraw społecznych urzędu miasta Gorzowa budynek przy Teatralnej 26 (tel. 95 735 57 56).

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x