przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Co ze starymi piecami na węgiel i drewno?

Z MIASTA

ao
2023-03-10 14:16
5940

(fot. Adam Oziewicz/archiwum portalu)

Chodzi o tzw. uchwałę antysmogową – sejmik województwa lubuskiego przyjął dokument 18 czerwca 2018 roku. Wprowadza od 1 stycznia tego roku zakaz użytkowania w Gorzowie (także w Zielonej Górze) starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

Przypomnijmy, zarząd województwa lubuskiego poddał pod publiczną dyskusję opóźnienie o rok (z 1 stycznia 2023 na początek roku 2024) wejścia przepisów tzw. uchwały antysmogowej.
 
Lubuskie władze argumentowały: aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną na Ukrainie ma negatywny wpływ na dostępność i ceny nośników energii. Duża niepewność na rynku oraz inflacja nie sprzyjają realizacji działań w zakresie obowiązkowych wymian źródeł ogrzewania. W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest umożliwienie mieszkańcom Gorzowa odłożenia wyboru źródła ogrzewania o okres jednego roku (do 1 stycznia 2024 roku).
 
W biurze zarządu województwa sprawdziliśmy, czy wejście przepisów tzw. uchwały antysmogowej zostało odroczone. Na nasze pytanie odpowiedział Paweł Kozłowski, rzecznik prasowy zarządu województwa lubuskiego.
 
Nie ma wątpliwości, uchwała antysmogowa, zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, już obowiązuje, od 1 stycznia tego roku.
 
Jak do tego doszło? 3 listopada ubiegłego roku uchwałą zarządu województwa lubuskiego przyjęto projekty uchwał sejmiku województwa lubuskiego w sprawie zmiany uchwał sejmiku z 18 czerwca 2018 r., które dotyczyły wprowadzenia w Zielonej Górze i Gorzowie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – chodzi o tzw. uchwały „antysmogowe”.
 
W projektach uchwał zaproponowano zmiany  w zakresie terminów przepisów przejściowych dających czas na dostosowanie regulacji wskazanych w uchwałach. Zaproponowano wejście w życie uchwał z dniem 1 stycznia 2024 r. Wprowadzono również – zgodnie z ustawą – zmiany zapisu definicji paliw.
 
Następnie projekty uchwał poddano opiniowaniu. W ramach konsultacji zwrócono się również o opinię w kwestii możliwych konsekwencji dla realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, związanych z wprowadzeniem zmian do uchwał – w zakresie daty ich wejścia w życie. 
 
W odpowiedzi uzyskano następujące stanowisko:
Warunek obligatoryjny dla udzielenia wsparcia dotacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze termomodernizacji budynków publicznych (szkoły, obiekty kultury i nauki, lecznicze itd.), o którym mowa w ww. piśmie, został wprowadzony do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 2021-2027), zgodnie z decyzją zarządu województwa lubuskiego, jako wynik negocjacji prowadzonych z przedstawicielami komisji europejskiej. Tym samym powiązanie m.in. uchwał antysmogowych z FEWL 2021-2027 stało się warunkiem obligatoryjnym dla możliwości wsparcia sektora publicznego w obszarze termomodernizacji w formie dotacyjnej. Oznacza to, iż niespełnienie niniejszego warunku, w tym m.in. odroczenie terminów wejścia w życie uchwał antysmogowych, będzie skutkowało zastosowaniem konkretnej formy dystrybucji wsparcia dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, tzn. instrumentu zwrotnego, np. pożyczki. 
 
W programie, który został zatwierdzony przez zarząd województwa oraz przekazany do komisji europejskiej, zgodnie z uwagą KE, zapisano: Kryterium warunkującym możliwość wsparcia dotacyjnego dla inwestycji w efektywność energetyczną budynków publicznych jest przyjęcie przez region programu ochrony powietrza zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE i dodatkowo egzekwowanie zapisów uchwały antysmogowej oraz niewprowadzanie do tych aktów zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminów wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów.
 
Oznacza to, że jeżeli nastąpi zmiana uchwały antysmogowej polegająca na odroczeniu terminów wejścia w życie ograniczeń i zakazów w niej określonych, dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej planowanej do finansowania ze środków FEWL 21-27 nie będzie można zastosować dotacji. W związku z powyższym, uchwały tzw. ,,antysmogowe” dla Zielonej Góry i  Gorzowa obowiązują od 1 stycznia 2023 r.
 
To oznacza, że w tych miastach już obowiązuje zakaz użytkowania starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x