przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Czy mogę usunąć negatywny wpis w BIK i KRD?

Z MIASTA

materiał partnera
2023-05-30 18:20
736

Starając się o kredyt lub pożyczkę, musimy wykazać się zdolnością kredytową, a także rzetelnością. Za rzetelność w przypadku zobowiązań finansowych uznaje się terminowe wywiązywanie się ze spłaty zadłużenia. W obecnych czasach coraz więcej osób ma niestety problemy z płynnością finansową. W konsekwencji nie spłacamy w ustalonym terminie nie tylko pożyczek, czy kredytów, ale także rachunków. Wierzyciele mają zatem prawo zgłosić zaistniałą sytuację do baz informacji kredytowej i gospodarczej, a także do baz dłużników. Czy chcąc skorzystać z usług podmiotów finansowych, mogę usunąć negatywne wpisy z BIK i KRD? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę?

Każdy podmiot gospodarczy, w tym również banki i firmy pożyczkowe działają, by osiągnąć zysk. W zależności od profilu działalności oferują usługi lub produkty, na których mogą ten zysk osiągnąć. Z drugiej strony muszą również minimalizować straty. W kontekście firm finansowych minimalizacja strat odbywa się między innymi na zasadzie ograniczaniu ryzyka kredytowego. Za ryzyko kredytowe w tym przypadku uznaje się brak wywiązania się z obowiązku spłaty rat kredytu lub pożyczki przez kredytobiorców. Zatem zadaniem każdego banku i każdej pozabankowej firmy pożyczkowej jest taki dobór osób, które korzystają ze wsparcia, aby swoje obowiązki były w stanie wypełnić. W tym celu przeprowadzane jest badanie zdolności kredytowej, którego składową jest również sprawdzenie historii spłat poprzednich zobowiązań.

Odpowiednia zdolność kredytowa i dobra historia kredytowa to nie jedyne wymagania, jakim musi sprostać potencjalny klient. Wnioskodawca musi także być osobą pełnoletnią posługującą się ważnym dowodem osobistym. Co ważniejsze nie wszystkie produkty finansowe dostępne są dla osób, które ukończyły 18. rok życia. Niekiedy kredytodawcy udostępniają swoje środki osobom powyżej 21 lub nawet 23 lat. Zasada ta działa również w drugą stronę, wnioskodawca nie może mieć więcej niż np. 75 lat. Wymagania te mają ograniczyć udzielanie pożyczek i kredytów osobom, które mogą mieć problem z wywiązaniem się z postanowień umowy.

Czym jest badanie zdolności kredytowej?

Ocena lub badanie zdolności kredytowej jest niczym innym jak kalkulacją dotyczącą możliwości finansowych konsumenta. Aby konsument otrzymał kredyt lub pożyczkę, podmiot finansujący musi mieć pewność, że sytuacja zawodowa, finansowa i rodzinna nie wpłynie negatywnie na spłatę zadłużenia. Jeżeli w badania zdolności kredytowej wynika, że konsument nie dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi, wniosek zostanie odrzucony lub pożyczkodawca zaproponuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia, lub wydłużenie okresu kredytowania.

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej konieczne jest dostarczenie przez wnioskodawcę zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu lub przy zobowiązaniach na niższą kwotę dokumentu z historią transakcji na rachunku bankowym. Ponadto potencjalny pożyczkobiorca musi wypełnić wniosek, w którym opisuje swoją sytuację rodzinną i materialną. Bardzo istotną częścią badania zdolności kredytowej jest historia kredytowa.

Historia kredytowa to historia spłat poprzednich zobowiązań. Na jej podstawie ocenia się rzetelność konsumentów. Każdy bank i każda firma pożyczkowa zobligowana jest do sprawdzania baz informacji kredytowej i baz dłużników. Instytucji zajmujących się zbieraniem danych o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych jest co najmniej kilka. Do najpopularniejszych należy Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor, Erif i Krajowy Rejestr Długów. Więcej informacji na temat zdolności kredytowej znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl.

Czym są bazy dłużników i informacji kredytowej?

Bazy dłużników i bazy informacji kredytowej powstały między innymi dlatego, by minimalizować ryzyko udzielania finansowania osobom, które wcześniej nie spłacały swoich zobowiązań, lub aktualnie zalegają ze spłatami. Można powiedzieć, że działania BIK, KRD i innych przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno konsumentów, jak i instytucji finansowych. Choć dla wielu osób wpis w BIK lub KRD jest przeszkodą i wywołuje negatywne skojarzenia, to z drugiej strony chroni konsumentów przed nadmiernym zadłużaniem się. Bazy dłużników i informacji kredytowej gromadzą i przetwarzają dane nie tylko o zobowiązaniach finansowych, ale także innych.

Czy mogę usunąć negatywny wpis w BIK i KRD?

Biuro Informacji Kredytowej

BIK gromadzi i przetwarza dane otrzymane głównie (choć nie jedynie) od podmiotów finansowych. Każdy bank i każda firma pożyczkowa, które nawiązały współpracę z BIK, przesyła informacje o zaciągniętych zobowiązaniach. BIK otrzymuje informacje o rodzaju zobowiązania, jego wysokości, okresie kredytowania i wysokości rat. Jeśli konsument nie spłaca zobowiązania w terminie bank lub firma pozabankowa wysyła informacje dotyczącą opóźnień. Na podstawie otrzymanych informacji BIK tworzy raport o konsumencie. W raporcie tym zawarte są zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Jeśli mamy negatywne wpisy, zdobycie kolejnego zobowiązania staje się trudniejsze. Obecnie coraz trudniej znaleźć ofertę pożyczki bez BIK.

Czy możemy usunąć negatywny wpis w BIK? Niestety, nikt nie ma takiej możliwości. Aby wpis został usunięty, musimy odczekać, aż pięć lat od momentu spłaty feralnego zobowiązania. Dopiero po upływie tego czasu, możemy cofnąć zgodę na jego publikacje. Wcześniej nie jesteśmy w stanie nic zrobić z negatywnym wpisem.

Krajowy Rejestr Długów

Sytuacja osób z wpisem do KRD jest dużo lepsza. Choć o negatywny wpis do KRD dużo łatwiej, to równie szybko możemy się go pozbyć. Aby konsument trafił do rejestru dłużników, wystarczy, że nie wywiążę się ze spłaty mandatu, raty kredytu, czy spłaty rachunku. Jednak już po 14 dniach od uregulowania należności, wierzyciel ma obowiązek powiadomić o tym KRD. Wpis zostanie usunięty. Jedynym warunkiem, który musimy spełnić, jest spłata należności.

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x