przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Logopeda w przychodni Medi Raj!

ZDROWIE

zespół Medi Raju
2021-09-01 12:46
19250

Karolina Nejman w gabinecie w przychodni Medi Raj przy Górczyńskiej 17 prowadzi diagnozę logopedyczną oraz wczesną interwencję logopedyczną dzieci w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież. 

Specjalistka już przyjmuje w Medi Raju – w gabinecie logopedyczno-pedagogicznym na pierwszym piętrze przychodni nr 110 prowadzi:
– diagnozę logopedyczną,
– wczesną interwencję logopedyczną,
– terapię opóźnionego rozwoju mowy,
– terapię wad wymowy, dyslalia całkowita,
– terapię zaburzeń miofunkcjonalnych,
– terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
– terapię zaburzeń płynności mowy,
– terapię zaburzeń komunikacji (afazja dziecięca, rozszczep podniebienia, dyzartria, autyzm, zespół Aspergera),
– naukę czytania i pisania.
 
kontakt i zapisy: 
tel. 793 401 500 
e-mail: karolinanejman2@wp.pl 
 
Karolina Nejman jest logopedą, nauczycielem języka angielskiego oraz wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia magisterskie na kierunku: Filologia polska. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach logopedia oraz wczesne nauczanie języka angielskiego. 
 
Aktywność zawodową rozpoczęła od nauczania języka angielskiego w gorzowskich przedszkolach. Od 8 lat pracuje w przedszkolu oraz prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne. Praca z dziećmi jest dla pani Karoliny wyzwaniem i pasją. Na bieżąco poszerza kwalifikacje, aby pracować efektywnie i odpowiednio dobierać metody i formy pracy dla każdego dziecka. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: neurologopedia.
 
Ukończyła także: 
kurs doskonalenia kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, 
cykl szkoleń Metody Krakowskiej:
- Terapia Neurobiologiczna,
- Symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania,
- Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami- wspomaganie rozwoju,
- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych,
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
- Metody wywoływania głosek,
- Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy),
- Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
- Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych.
Warsztaty z terapii dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, szkolenie ze strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, szkolenie z dwujęzyczności. 
 
Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego LCCI B2. 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x