przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Tory przez park Kopernika!

INWESTYCJE

red.
2017-10-09 12:21
86990

(fot. Adam Oziewicz)

Kolejne zadanie dla projektantów. Tym razem nowa linia tramwajowa przez park Kopernika, ulicę Piłsudskiego, Górczyńską do Szarych Szeregów. Magistrat ogłosił przetarg na pełnobranżową dokumentację projektową.     

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi pełnobranżową dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego:
a) budowę torowiska wraz z odwodnieniem na trasie od ronda Ofiar Katynia przez aleję Ruchu Młodzieży Niezależnej, Piłsudskiego, Górczyńską, Okulickiego do Szarych Szeregów (odcinek A, wariant preferowany według Koncepcji Programowo-Przestrzennej z lipca 2016 r.)
b) budowę sieci trakcyjnej
c) przebudowę nawierzchni jezdni w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowych parametrów technicznych
d) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego
e) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych
f) budowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej
g) budowę i/lub przebudowę zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowych parametrów technicznych
h) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych z podziałem na etapy wraz z projektem zmiany sygnalizacji świetlnej na czas prac budowlanych
i) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod-kan, telekomunikacyjnych, gazowych) 
j) wykonanie projektu budowy/przebudowy oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde przejście (na osobnych słupach)
k) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m.in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu
l) wykonanie własnym staraniem i na własny koszt dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz reprezentowanie wykonawcy w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed organami ją prowadzącymi. Niniejsze związane jest z faktem, iż zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z przebudową torowisk tramwajowych w Gorzowie, która nakłada konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę
m) wykonanie projektu zagospodarowania w zakresie terenów zielonych
n) przygotowanie wizualizacji, która powinna poprzedzać wykonanie dokumentacji projektowej
o) wykonanie raportu środowiskowego stanowiącego zgodnie z wydaną w dniu 12.12. 2016 r. decyzją środowiskową obligatoryjny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę/ZRID oraz do reprezentowania zamawiającego w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w przypadku przedmiotowej inwestycji
p) wszelkie inne opracowania i projekty niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót
 
Termin składania ofert do 14 listopada. Projektanci na wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę mają sześć miesięcy od daty podpisania umowy. 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x