przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Inwestycje 2018: wszystkie ścieżki i drogi

INWESTYCJE


2017-11-23 20:11
74984

(fot. Adam Oziewicz)

Od kilku dni znany jest projekt budżetu miasta na przyszły rok – wśród wielu pozycji największe emocje budzą inwestycje, a z nich najbardziej ciekawią gorzowian prace przy infrastrukturze transportowej i komunikacji czyli drogach. Na tej liście są aż 42 punkty... 

Istotne zastrzeżenie: miejskie plany inwestycyjne w infrastrukturę drogową są zawarte w projekcie budżetu na przyszłych rok. Ten musi być jeszcze zaakceptowany i przegłosowany przez radnych na grudniowej sesji budżetowej. Choć to projekt, wyraźnie widać, że skala planowanych prac jest gigantyczna.     
 
Podsumowując inwestycje ogółem w transport i komunikację: nakłady w 2018 – 158 159 677 zł, udział własny miasta – 88 965 831 zł, inne źródła finansowania – 69 193 846 zł.
 
Poniżej pełna lista z 42. punktami gdzie magistrat chce inwestować w przyszłym roku. Są na niej projekty złożone do budżetu obywatelskiego, kilka dobrze znanych wielomilionowych modernizacji, jak choćby Kostrzyńska i Myśliborska czy wylotówka na Gdańsk, także Kazimierza Wielkiego. Ale też kilka mniejszy, których nie udało się zrealizować w biegłym roku: np. Okrzei i Małorolnych czy zupełnie nowych propozycji.                   
 
oto pełna lista: 
 
1
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie
(nakłady ogółem: 199 424 356 zł) (nakłady w 2018: 91 879 621 zł) (udział własny: 52 037 200 zł) (inne: 39 842 421 zł)
W 2018 roku planuje się przebudowę torowiska w ul. Kostrzyńskiej, roboty budowlane w ul. Walczaka. W zakresie ulic Dworcowej oraz Chrobrego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.
 
2
Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego
(nakłady ogółem: 190 000 zł) (nakłady w 2018: 190 000 zł) (udział własny: 190 000 zł)
W ramach zadania planowana jest dokumentacja i roboty budowlane.
 
3
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej
(nakłady ogółem: 430 300 zł) (nakłady w 2018: 300 000 zł) (udział własny: 300 000 zł) 
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
 
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 
(nakłady ogółem: 56 224 274 zł) (nakłady w 2018: 17 516 832 zł) (udział własny: 7 094 317 zł) (inne: 10 422 515  zł)
W 2018 roku planuje się wykonanie części robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. K. Wielkiego 
(nakłady ogółem: 8 533 982 zł) (nakłady w 2018: 8 381 982 zł) (udział własny: 5 381 982 zł) (inne: 3 000 000 zł)
W 2018 roku planuje się wykonać roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Kobylogórskiej - II etap  
(nakłady ogółem: 6 661 371  zł) (nakłady w 2018: 40 000 zł) (udział własny: 40 000 zł)
W ramach zadania planowany jest wykup oświetlenia oraz zapłata za przyłączenie do sieci.
 
7
Przebudowa ul. Piłsudskiego od Al. Ks. Andrzejewskiego do ul. Walczaka
(nakłady ogółem: 880 000 zł) (nakłady w 2018: 880 000 zł) (udział własny: 880 000 zł)
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Dunikowskiego 
(nakłady ogółem: 520 000 zł) (nakłady w 2018: 520 000 zł) (udział własny: 520 000 zł)
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
9
Przebudowa chodników przy ul. Czereśniowej do ul. T. Kościuszki do budynku nr 1
(nakłady ogółem: 35 400 zł) (nakłady w 2018: 35 400 zł) (udział własny: 35 400 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
10
Przebudowa ul. Okólnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga
(nakłady ogółem: 197 067 zł) (nakłady w 2018: 197 067 zł) (udział własny: 197 067 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
11 
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego
(nakłady ogółem: 430 000 zł) (nakłady w 2018: 430 000 zł) (udział własny: 430 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
12 
Przebudowa ul. Gwiaździstej 
(nakłady ogółem: 3 043 500 zł) (nakłady w 2018: 3 009 060 zł) (udział własny: 3 009 060 zł)
W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
13 
Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej
(nakłady ogółem: 370 000 zł) (nakłady w 2018: 370 000 zł) (udział własny: 370 000 zł)
W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
 
14
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej
(nakłady ogółem: 34 492 857 zł) (nakłady w 2018: 13 492 600 zł) (udział własny: 6 746 300 zł) (inne: 6 746 300 zł)
W 2018 roku planuje się wykonać część robót budowlanych od ronda Szczecińskiego do stacji benzynowej Orlen.
 
15 
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta
(nakłady ogółem: 58 042 817 zł) (nakłady w 2018: 2 165 152 zł) (udział własny: 324 773 zł) (inne:  1 840 379  zł) 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 
16 
Przebudowa ul. Sulęcińskiej 
(nakłady ogółem: 3 550 000 zł) (nakłady w 2018: 3 500 000  zł) (udział własny: 3 500 000 zł) 
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
17 
Przebudowa ul. Okrzei 
(nakłady ogółem: 1 058 608 zł) (nakłady w 2018: 990 000 zł) (udział własny: 990 000 zł)
W 2018 roku zaplanowano roboty budowlane.
 
18 
Przebudowa ul. Małorolnych 
(nakłady ogółem: 699 949 zł) (nakłady w 2018: 643 000 zł) (udział własny: 643 000 zł) 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
19
Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka
(nakłady ogółem: 1 272 000 zł) (nakłady w 2018: 1 272 000 zł) (udział własny: 1 272 000 zł)
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
 
20
Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II
(nakłady ogółem: 76 500  zł) (nakłady w 2018: 76 500 zł) (udział własny: 76 500 zł)
 
21 
Przebudowa chodników przy ul. Hubala 
(nakłady ogółem: 186 137 zł) (nakłady w 2018: 186 137  zł) (udział własny: 186 137 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
22 
Przebudowa chodnika przy ul. Lelewela od ul. Marcinkowskiego do PM nr 10
(nakłady ogółem: 40 000 zł) (nakłady w 2018: 40 000 zł) (udział własny: 40 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
23
Budowa chodnika wzdłuż ul. Londyńskiej 
(nakłady ogółem: 49 600 zł) (nakłady w 2018: 49 600 zł) (udział własny: 49 600 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
24
Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego
(nakłady ogółem: 45 000 zł) (nakłady w 2018: 45 000 zł) (udział własny: 45 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
25
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15
(nakłady ogółem: 28 000 zł) (nakłady w 2018: 28 000 zł) (udział własny: 28 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
26
Przebudowa chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3
(nakłady ogółem: 53 000 zł) (nakłady w 2018: 53 000 zł) (udział własny: 53 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych.
 
27 
Budowa zatok parkingowych przy ul. Szwoleżerów 1-7
(nakłady ogółem: 52 000 zł) (nakłady w 2018: 52 000 zł) (udział własny: 52 000 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
28
Budowa zatoki parkingowej z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
29
Przebudowa drogi na Placu Słonecznym  
(nakłady ogółem: 157 123 zł) (nakłady w 2018: 157 123 zł) (udział własny: 157 123 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
30 
Przebudowa chodnika przy ul. Zamenhofa  
(nakłady ogółem: 145 902 zł) (nakłady w 2018: 145 902 zł) (udział własny: 145 902 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
31 
Przebudowa ul. Tkackiej 
(nakłady ogółem: 343 149 zł) (nakłady w 2018: 343 149 zł) (udział własny: 343 149 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
32
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino
(nakłady ogółem: 40 330 zł) (nakłady w 2018: 40 330 zł) (udział własny: 40 330 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych.
 
33 
Przebudowa ul. Sosnowej 
(nakłady ogółem: 920 000 zł) (nakłady w 2018: 920 000 zł) (udział własny: 920 000 zł)
W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
34
Program bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej
(nakłady w 2018 i w następnych latach: 300 000 zł) (udział własny: 300 000 zł)
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
35
Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa
(nakłady w 2018 i w następnych latach: 200 000 zł) (udział własny: 200 000 zł)
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi.
 
36
Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry
(nakłady ogółem: 349 348 zł) (nakłady w 2018: 340 000 zł) (udział własny: 340 000 zł) 
W 2018 roku w ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
37
Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta
(nakłady ogółem: 370 824 zł) (nakłady w 2018: 360 000 zł) (udział własny: 360 000 zł)
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
 
38
System ścieżek rowerowych w Gorzowie
(nakłady ogółem: 5 343 521  zł) (nakłady w 2018: 4 728 392 zł) (udział własny: 709 260 zł) (inne:   4 019 132 zł)
W 2018 roku w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych ścieżek ul. Podmiejskiej, Piłsudskiego, Al. K. Andrzejewskiego, Roosevelta, K. Wielkiego oraz ul. Szczecińskiej.
 
39
Szlak Stolic EV2/R1 
(nakłady ogółem: 1 910 780 zł) (nakłady w 2018: 1 872 708 zł) (udział własny: 408 407 zł) (inne:  1 464 301 zł)
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi ścieżek od ul. Cichońskiego do budynku PWSZ.
 
40
Przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportową przy Słowiance
(nakłady ogółem: 4 500 000 zł) (nakłady w 2018: 150 000 zł) (udział własny: 150 000 zł)
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
 
41
Przebudowa schodów i oświetlenia przy ul. Sportowej 1-3
(nakłady ogółem: 22 300 zł) (nakłady w 2018: 22 300 zł) (udział własny: 22 300 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
42
System ścieżek rowerowych w Gorzowie - ETAP II
(nakłady ogółem: 6 005 603 zł) (nakłady w 2018: 2 186 822  zł) (udział własny: 328 024  zł) (inne:  1 858 798 zł)
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych ścieżek od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza wzdłuż rzeki Kłodawki i ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Kopernika.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x