przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Inwestycje 2018: Sport, kultura, edukacja...

INWESTYCJE

oprac. ao
2017-11-28 15:23
71682

Ile i gdzie na miejskie drogi? Listę propozycji przedstawiliśmy kilka dni temu. Teraz czas na pozostałe zaplanowane przez miasto inwestycje – równie ciekawe, a czasami kontrowersyjne. Jak choćby budowa pomnika Niepodległości na placu Grunwaldzkim. 

W czwartek zaprezentowaliśmy 42. pozycje z projektowanej listy inwestycji przygotowanej przez służby prezydenta na 2018 rok – dotyczyły infrastruktury transportowej i komunikacji. Przypomnijmy, planowane nakłady w tym dziale: 158 159 677 zł (udział własny miasta: 88 965 831 zł, inne źródła finansowania: 69 193 846 zł).
 
Dziś uzupełniamy listę o kolejnych 80 z pozostałych działów: ile miasto chce wydać na inwestycje w gospodarce nieruchomościami, administracji publicznej, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, rodzinie, infrastrukturze komunalnej, kulturze, sporcie? 
 
Co ważne, miejskie plany inwestycyjne są zawarte w projekcie budżetu na przyszłych rok. Ten musi być jeszcze zaakceptowany i przegłosowany przez radnych na grudniowej sesji budżetowej. Przypomnijmy, na inwestycje w projekcie budżetu na 2018 rok jest 287,5 mln zł. Po stronie dochodów kwota prawie 763 mln zł. Wydatki ogółem? Ponad 860,3 mln zł.  
 
Oto lista. Długa, ale warto się z nią zapoznać...   
 
Gospodarka nieruchomościami (nakłady ogółem: 4 483 743 zł) (nakłady w 2018: 4 151 780 zł) (udział własny: 4 151 780 zł)
 
43
Budowa szybu windy i montaż urządzenia dźwigu w budynku przychodni zdrowia przy ul. Gwiaździstej 16
(nakłady ogółem: 246 000 zł) (nakłady w 2018: 246 000 zł) (udział własny: 246 000 zł)
W ramach zadania planuje się montaż windy w Przychodni przy ul. Gwiaździstej.
 
44
Wyposażenie obiektu w dźwiękowy system ostrzegania (DSO) p.poż – kontynuacja prac w zakresie dostosowania budynku po hotelu Metalowiec ul. Złotego Smoka 6 do wymogów obowiązującego prawa w zakresie warunków p-poż.
(nakłady ogółem: 320 000 zł) (nakłady w 2018: 320 000 zł) (udział własny: 320 000 zł)
Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na dźwiękowy system ostrzegania.
 
…………………...
Zadania z budżetu obywatelskiego. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
45
Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej
(nakłady ogółem: 305 888 zł) (nakłady w 2018: 305 888 zł) (udział własny: 305 888 zł)
46
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 19, na działce nr 1099, obręb 5 – Śródmieście w kwartale: 30 Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego
(nakłady ogółem: 78 179 zł) (nakłady w 2018: 78 179 zł) (udział własny: 78 179 zł) 
47
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26
(nakłady ogółem: 77 697 zł) (nakłady w 2018: 77 697 zł) (udział własny: 77 697 zł) 
48
Zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21, na działce nr 715, obręb 5 – Śródmieście
(nakłady ogółem: 81 008 zł) (nakłady w 2018: 81 008 zł) (udział własny: 81 008 zł) 
49
Odnowienie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2a, ul. Dąbrowskiego 7a i 7
(nakłady ogółem: 22 065 zł) (nakłady w 2018: 22 065 zł) (udział własny: 22 065 zł) 
50
Utwardzenie placu manewrowego przy Al. Konstytucji 3 Maja
(nakłady ogółem: 38 429 zł) (nakłady w 2018: 38 429 zł) (udział własny: 38 429 zł) 
51
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95
(nakłady ogółem: 107 514 zł) (nakłady w 2018: 107 514 zł) (udział własny: 107 514 zł) 
.....................................
 
52 
Nabywanie i zamiana nieruchomości 
(nakłady ogółem: 2 839 400 zł) (nakłady w 2018: 2 839 400 zł) (udział własny: 2 839 400 zł)
W ramach zadania planuje się nabycia nieruchomości na cele publiczne oraz na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Miasta i nabycia w drodze zamian.
 
53
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie
(nakłady ogółem: 367 563 zł) (nakłady w 2018: 35 600 zł) (udział własny: 35 600 zł)
W ramach zadania uregulowana zostanie kolejna rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie.
 
Administracja publiczna (nakłady ogółem: 13 126 878  zł) (nakłady w 2018: 9 144 387 zł) (udział własny: 4 596 669 zł) (inne: 4 547 718 zł)
 
54
Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej
(nakłady ogółem: 2 635 069 zł) (nakłady w 2018:  877 000 zł) (udział własny:  877 000 zł)
W ramach zadania planowana jest zapłata za dokumentację projektową.
 
55
Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta
(nakłady ogółem: 100 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków planuje się przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego wraz z ciągami komunikacyjnymi.
 
56 
Adaptacja budynku przy ul. Łokietka 22 
(nakłady ogółem: 100 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
W ramach zadania przewidziano adaptację kondygnacji „+3” w budynku Urzędu Miasta do
potrzeb wydziałów urzędu. Zakres prac obejmować będzie prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń, w tym postawienie ścian działowych, prace elektryczne i sanitarne.
 
57
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką na potrzeby Urzędu Miasta
(nakłady ogółem: 2 000 000  zł) (nakłady w 2018: 2 000 000  zł)
W ramach zadania planuje się rozbudowę infrastruktury informatycznej.
 
58
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II
(nakłady ogółem: 199 571 zł) (nakłady w 2018: 199 571 zł) (udział własny: 1 996 zł) (inne: 197 575  zł)
W ramach zadania planuje się wyposażenie Sali konferencyjnej dla obsługi biznesu i inwestora oraz zakup namiotu sferycznego z wyposażeniem.
 
59
Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej przy ul. Wełniany Rynek 18
(nakłady ogółem: 1 164 894 zł) (nakłady w 2018: 750 000 zł) (udział własny: 750 000 zł)
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
60
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa oraz udostępniania danych publicznych
(nakłady ogółem: 8 927 344 zł) (nakłady w 2018: 5 117 816 zł) (udział własny: 767 673  zł) (inne: 4 350 143 zł)
W ramach inwestycji planowane jest kupno m.in. systemów operacyjnych, licencji dostępowych, serwerów.
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (nakłady ogółem: 8 514 317 zł) (nakłady w 2018: 1 338 000 zł) (udział własny: 50 000 zł) (inne: 1 288 000 zł)
 
61 i 62 
Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
(nakłady ogółem: 8 514 317 zł) (nakłady w 2018: 1 338 000 zł)
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie dachowe budynku strażnicy oraz wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.
 
Edukacja (nakłady ogółem: 108 474 973 zł) (nakłady w 2018: 45 867 061 zł) (udział własny: 29 934 319 zł) (inne: 15 932 742 zł)
 
63
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie nawierzchni pod montaż urządzeń siłowni, ławek i koszy na śmieci.
 
64
Zakup kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej nr 21
(nakłady ogółem: 10 000 zł) (nakłady w 2018: 10 000 zł) (udział własny: 10 000 zł)
W 2018 roku planuje się zakup kosiarki.
 
65
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie nawierzchni pod montaż urządzeń siłowni, ławek i koszy na śmieci.
 
66
Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3
(nakłady ogółem: 475 000 zł) (nakłady w 2018: 475 000 zł) (udział własny: 475 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego boiska wraz ze zmianą podbudowy, nawierzchni, odwodnieniem i wyposażeniem boiska oraz ogrodzeniem.
 
67
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn
(nakłady ogółem: 8 200 000 zł) (nakłady w 2018: 6 493 000 zł) (udział własny: 6 493 000 zł)
W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
 
68
Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
W ramach zadania planuje się modernizację szatni w-f oraz klatki schodowej.
 
69
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł) 
W ramach inwestycji zaplanowano modernizację placu zabaw.
 
70
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 18
(nakłady ogółem: 150 000 zł) (nakłady w 2018: 150 000 zł) (udział własny: 150 000 zł)
W ramach zadania planuje się wykonać modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki
okiennej.
 
71
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały 18
(nakłady ogółem: 91 000 zł) (nakłady w 2018: 91 000 zł) (udział własny: 91 000 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano montaż nawierzchni
poliuretanowej, sprzętu, zabudowę tarasu, ławki, nasadzenia.
 
72
Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42
(nakłady ogółem: 350 000 zł) (nakłady w 2018: 350 000 zł) (udział własny: 350 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem, zakup i montaż urządzeń
sportowych.
 
73
Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza
(nakłady ogółem: 3 101 466 zł) (nakłady w 2018: 1 535 344 zł) (udział własny: 230 301 zł) (inne: 1 305 043 zł)
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę bazy konferencyjnej i wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia przy Zespole Szkół Gastronomicznych.
 
74
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie nawierzchni pod montaż urządzeń siłowni, ławek i koszy na śmieci.
 
75
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e
(nakłady ogółem: 40 000 zł) (nakłady w 2018: 40 000 zł) (udział własny: 40 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie nawierzchni pod montaż urządzeń siłowni, ławek i koszy na śmieci.
 
76
Centrum Edukacji Zawodowej 
(nakłady ogółem: 70 531 590 zł) (nakłady w 2018: 25 693 838 zł) (udział własny: 16 754 422 zł) (inne: 8 939 416 zł)
W 2018 roku planuję się wykonać część robót budowlanych.
 
77 Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej 
(nakłady ogółem: 5 718 352 zł) (nakłady w 2018: 1 914 545 zł) (udział własny: 1 914 545 zł)
W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu wykonawczego oraz roboty budowlane.
 
78
Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych
(nakłady ogółem: 100 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
W ramach zadania planuje się m.in. zakup obieraczek, zmywarek, szaf na naczynia kuchenne.
 
79
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie
(nakłady ogółem: 17 995 734 zł) (nakłady w 2018: 7 994 236 zł) (udział własny: 2 785 603 zł) (inne: 5 208 633 zł)
W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych w IV LO i ZS nr 13.
 
80
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”
(nakłady ogółem: 1 256 027 zł) (nakłady w 2018: 564 294 zł) (udział własny: 84 644 zł) (inne: 479 650 zł)
W ramach projektu planuje się zakupić maszyny oraz urządzenia dla całego zespołu szkół.
 
81
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5
(nakłady ogółem: 40 000 zł) (nakłady w 2018: 40 000 zł) (udział własny: 40 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie nawierzchni pod montaż urządzeń siłowni, ławek i koszy na śmieci.
 
82
Budowa przyłącza do hali piłkarsko-siatkarskiej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
(nakłady ogółem: 165 804 zł) (nakłady w 2018: 165 804 zł) (udział własny: 165 804 zł)
Zaplanowane środki planuje przeznaczyć się na budowę przyłącza do hali piłkarsko-siatkarskiej.
 
Ochrona zdrowia (nakłady ogółem: 3 000 000 zł) (nakłady w 2018: 2 942 650 zł) (udział własny: 2 942 650 zł)
 
83
Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
(nakłady ogółem: 3 000 000 zł) (nakłady w 2018: 2 942 650 zł) (udział własny:  2 942 650 zł) 
Dotacja celowa na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
 
Pomoc społeczna, rodzina (nakłady ogółem: 4 585 210 zł) (nakłady w 2018: 3 875 210 zł) (udział własny: 352 000 zł) (inne: 3 523 210 zł)
 
84
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.
(nakłady ogółem: 3 059 000 zł) (nakłady w 2018: 2 349 000 zł) (udział własny: 352 000 zł) (inne: 1 997 000 zł)
W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1.
 
85 
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 
(nakłady ogółem: 1 526 210 zł) (nakłady w 2018: 1 526 210 zł) (udział własny: 0 zł) (inne: 1 526 210 zł)
W ramach zadania zaplanowano zakup maszyn i urządzeń dla całego zespołu szkół.
 
Infrastruktura komunalna: (nakłady ogółem: 85 116 565 zł) (nakłady w 2018: 50 473 651 zł) (udział własny: 12 529 684 zł) (inne: 37 943 967 zł)
 
86
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa – Etap I
(nakłady ogółem: 45 334 037 zł) (nakłady w 2018: 14 736 338 zł) (udział własny: 2 210 451 zł) (inne: 12 525 887 zł)
W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych w zlewni ul. Słowiańskiej oraz w zlewni ul. Żwirowej.
 
87 
Modernizacja odwodnienia ul. Kolejowa 
(nakłady ogółem: 80 000 zł) (nakłady w 2018: 80 000 zł) (udział własny: 80 000 zł)
W 2018 roku w ramach zadania planuje się budowę dodatkowych wpustów kanalizacji
deszczowej.
 
88
Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
(nakłady ogółem: 84 456 zł) (nakłady w 2018: 73 456 zł) (udział własny: 73 456 zł)
W ramach zadania planuje się budowę separatora na wylocie miejskiej kanalizacji deszczowej do stawu E. Platter.
 
89 
Oświetlenie ul. Bazaltowej 
(nakłady ogółem: 165 500 zł) (nakłady w 2018: 165 500 zł) (udział własny: 165 500 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Na rok 2018 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na terminy projektowo-wykonawcze Enei realizacja robót zakończy
się w 2019 roku.
 
90
Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II
(nakłady ogółem: 77 000 zł) (nakłady w 2018: 77 000 zł) (udział własny: 77 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia.
 
91
Budowa oświetlenia ul. Zwiadowców i Minerów
(nakłady ogółem: 160 000 zł) (nakłady w 2018: 160 000 zł) (udział własny: 160 000 zł) 
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Na rok 2018 zaplanowano opracowanie dokumentacji
projektowej. Ze względu na terminy projektowo-wykonawcze Enei realizacja robót zakończy
się w 2019 roku.
 
92
Oświetlenie części ul. Warzywnej 
(nakłady ogółem: 19 000 zł) (nakłady w 2018: 19 000 zł) (udział własny: 19 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Na rok 2018 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na terminy projektowo-wykonawcze Enei realizacja robót zakończy
się w 2019 roku.
 
93
Oświetlenie ul. Witnickiej 
(nakłady ogółem: 93 000 zł) (nakłady w 2018: 93 000 zł) (udział własny: 93 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Na rok 2018 zaplanowano opracowanie dokumentacji
projektowej. Ze względu na terminy projektowo-wykonawcze Enei realizacja robót zakończy
się w 2019 roku.
 
94
Oświetlenie części ul. Komandosów 
(nakłady ogółem: 71 800 zł) (nakłady w 2018: 71 800 zł) (udział własny: 71 800 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia.
 
95 
Rozbudowa skateparku w parku Kopernika 
(nakłady ogółem: 734 000 zł) (nakłady w 2018: 722 930 zł) (udział własny: 722 930 zł)
W ramach zadania planuje się rozbudowę skateparku poprzez wykonanie nowych elementów betonowych.
 
96
Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej
(nakłady ogółem: 280 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
Na rok 2018 zaplanowano wykonanie oświetlenia parkowego. Kontynuacja zadania z budżetu obywatelskiego z 2017 roku
 
97
Budowa chodnika od Al. 11 Listopada do ul. Słonecznej
(nakłady ogółem: 13 252 zł) (nakłady w 2018: 13 252 zł) (udział własny: 13 252 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
98
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Marcinkowskiego do budynku nr 95-97
(nakłady ogółem: 30 000 zł) (nakłady w 2018: 30 000 zł) (udział własny: 30 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie
dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
 
99
Utwardzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1-3
(nakłady ogółem: 66 158 zł) (nakłady w 2018: 66 158 zł) (udział własny: 66 158 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach posiadanych środków planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych.
 
100
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta
(nakłady ogółem: 601 400 zł) (nakłady w 2018: 601 400 zł) (udział własny: 601 400 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji planuje się budowę placu zabaw
wyposażonego w urządzenia zabawowe, edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych jak i zdrowych umożliwiający swobodne i bezpieczne przemieszczanie się dzieci również tych z barierami ruchowymi.
 
101
Zagospodarowanie terenu przy ul. Strażackiej
(nakłady ogółem: 37 912 zł) (nakłady w 2018: 37 912 zł) (udział własny: 37 912 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do siatkówki wraz z elementami małej architektury.
 
102
Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej
(nakłady ogółem: 178 000 zł) (nakłady w 2018: 178 000 zł) (udział własny: 178 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano utwardzenie ciągu
pieszo-rowerowego, ustawienie obiektów małej architektury (urządzenia rekreacyjno-ruchowe, ławki, stoły do gier, kosze na śmieci) oraz udrożnienie ciągu - pielęgnacja zieleni.
 
103
Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego
(nakłady ogółem: 80 000 zł) (nakłady w 2018: 80 000 zł) (udział własny: 80 000 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach zadania planuje się modernizację ciągów pieszych, ustawienie elementów małej architektury oraz pielęgnacja i uporządkowanie zieleni.
 
104
Modernizacja schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego do schodów do wieżowca
(nakłady ogółem: 64 900 zł) (nakłady w 2018: 64 900 zł) (udział własny: 64 900 zł)
Zadanie z budżetu obywatelskiego. W 2018 roku planuje się modernizację schodów terenowych w ciągu pieszym prowadzącym od ul. Gwiaździsta 18 do przychodni.
 
105
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie, Kostrzynie nad Odrą i Dębnie
(nakłady ogółem: 3 061 263 zł) (nakłady w 2018: 2 986 668 zł) (udział własny: 448 001 zł) (inne: 2 538 667 zł)
W ramach zadania planuje się rewaloryzację terenów zielonych położonych w sąsiedztwie CEA, SP17 oraz byłej Łaźni Miejskiej. Ponadto projektem zostały objęte 3 podwórka położone przy ul. Chrobrego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Kostrzyn nad Odrą oraz Gminą Dębno.
 
106
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek
(nakłady ogółem: 13 104 232 zł) (nakłady w 2018: 12 452 863 zł) (udział własny: 1 794 655 zł) (inne: 10 658 208 zł)
W ramach zadania planowana jest przebudowa 2 podwórek i roboty budowlane wzdłuż rzeki Kłodawki.
 
107
Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie
(nakłady ogółem: 1 149 973 zł) (nakłady w 2018: 810 249 zł) (udział własny: 810 249 zł)
W 2018 roku zaplanowano modernizację ciągów pieszych oraz schodów, budowę nowej fontanny w ogrodzie różanym, budowę tarasów rekreacyjnych w linii brzegowej stawu, montaż nowych elementów małej architektury (w tym urządzeń placu zabaw), urozmaicenie szaty roślinnej. W ramach inwestycji zaplanowano modernizację wybranych ciągów pieszych.
 
108
Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie
(nakłady ogółem: 5 563 588 zł) (nakłady w 2018: 5 481 916 zł) (udział własny: 2 310 073 zł) (inne:  3 171 843 zł)
W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano modernizację ciągów pieszych, placów oraz schodów, montaż elementów małej architektury, pielęgnacja zieleni. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Trebnitz oraz Witnicą.
 
109
Budowa Pomnika Niepodległości na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie
(nakłady ogółem: 325 000 zł) (nakłady w 2018: 325 000 zł) (udział własny: 325 000 zł)
W 2018 roku w ramach inwestycji zaplanowano prace związane z budową Pomnika Niepodległości.
 
110
Budowa plac zabaw przy ul. Sulęcińskiej / Zuchów
(nakłady ogółem: 100 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni plenerowej.
 
111
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Zubrzyckiego oraz Okólnej
(nakłady ogółem: 300 000 zł) (nakłady w 2018: 300 000 zł) (udział własny: 300 000 zł)
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych elementów ciągów pieszych.
 
112
Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I
(nakłady ogółem: 13 342 094 zł) (nakłady w 2018: 10 646 309 zł) (udział własny:  1 596 947 zł) (inne:  9 049 362 zł)
W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych przy ul. Dobrej i ul. Walczaka.
 
Kultura (nakłady ogółem: 1 156 900 zł) (nakłady w 2018: 1 156 900 zł) (udział własny: 1 156 900 zł)
 
113
Zakup klimatyzacji do serwerowni w Miejskim Ośrodku Sztuki
(nakłady ogółem: 6 900 zł) (nakłady w 2018: 6 900 zł) (udział własny: 6 900 zł)
Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na zakup klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni w MOS.
 
114
Modernizacja kina 60 krzeseł 
(nakłady ogółem: 50 000 zł) (nakłady w 2018: 50 000 zł) (udział własny: 50 000 zł)
W ramach inwestycji zaplanowano montaż klimatyzacji w sali multimedialnej oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych w sali kinowej.
 
115
Dotacja celowa na modernizację infrastruktury Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
(nakłady ogółem: 500 000 zł) (nakłady w 2018: 500 000 zł) (udział własny: 500 000 zł)
Dotacja celowa dla Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej.
 
116
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
(nakłady ogółem: 600 000 zł) (nakłady w 2018: 600 000 zł) (udział własny: 600 000 zł)
Dotacja na prace modernizacyjne obiektów zabytkowych.
 
Sport (nakłady ogółem: 11 847 356 zł) (nakłady w 2018: 8 599 751 zł) (udział własny: 7 099 751 zł) (inne: 1 500 000 zł)
 
117
Zakup części bandy pneumatycznej celem wydłużenia ochrony na torze żużlowym
(nakłady ogółem: 61 500 zł) (nakłady w 2018: 61 500 zł) (udział własny: 61 500 zł)
W ramach zadania planuje się zakup bandy pneumatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych na stadionie żużlowym.
 
118
Zakup udziałów w Centrum Sportowo-Rehablitacyjnym „Słowianka” sp.z o.o.
(nakłady ogółem: 2 000 000 zł) (nakłady w 2018: 2 000 000 zł) (udział własny: 2 000 000 zł)
Zakup udziałów stanowiący wkład własny miasta na budowę hali widowiskowo-sportowej.
 
119
Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej
(nakłady ogółem: 5 032 807 zł) (nakłady w 2018: 4 623 251 zł) (udział własny: 3 123 251 zł) (inne: 1 500 000 zł)
W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych.
 
120 
Budowa stadionu piłkarskiego 
(nakłady ogółem: 100 000 zł) (nakłady w 2018: 100 000 zł) (udział własny: 100 000 zł)
W 2018 roku zaplanowane środki planuje przeznaczyć się na opracowanie dokumentacji.
 
121
Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego
(nakłady ogółem: 4 638 049 zł) (nakłady w 2018: 1 800 000 zł) (udział własny: 1 800 000 zł)
W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych.
 
122
Modernizacja małego boiska przy ul. Osadniczej
(nakłady ogółem: 15 000 zł) (nakłady w 2018: 15 000 zł) (udział własny: 15 000 zł)
W ramach inwestycji planuje się modernizację boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x