przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Urzędnicy tłumaczą, co z Sikorskiego?

INWESTYCJE

oprac. red.
2020-02-13 12:26
10900

(fot. archiwum UM)

Kolejne opóźnienie na przebudowie Sikorskiego – urzędnicy z magistrackich wydziałów zajmujących się rozwojem oceniają, że nie ma w tym winy ani wykonawcy, ani miasta. 

Urzędnicy tłumacząc kolejne przesunięcie finału prac, podkreślają że na Sikorskiego trwa kompleksowa przebudowa a nie remont. Jednocześnie informują, że przesunięcia terminów tej inwestycji wynikające z wniosków wykonawcy zawsze są rozpatrywane w dwóch aspektach – czy mamy do czynienia z opóźnieniem czy ze zwłoką?
 
Opóźnienie występuje w przypadku, gdy niemożność zakończenia robót w określonym czasie spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od wykonawcy. Zwłoka dotyczy przypadków, kiedy powodem niezakończenia jest działanie, bądź jego brak ze strony wykonawcy.
 
W przypadku przebudowy Sikorskiego, trudno jest przypisać winę którejkolwiek ze stron tego procesu inwestycyjnego w sytuacji, gdy pojawiają się kolejne prace archeologiczne, a czas ich trwania jest zupełnie niezależny od stron zaangażowanych w realizację inwestycji.
 
Dzisiaj, pomimo różnych komplikacji zbliżamy się do finału przebudowy, dlatego miasto może dokonać bilansu przyczyn wpływających na termin jej realizacji. Przyczyn było bardzo wiele, nakładały się one w czasie, występowały w różnych momentach prac i na różnych odcinkach robót.
 
Głównymi przyczynami przesuwania się terminu inwestycji były:
a) prace archeologiczne przy budynku urzędu miasta związane z odkryciem bramy santockiej
b) prace archeologiczne przy katedrze związane z:
– odsłanianiem reliktów średniowiecznej zabudowy (prawdopodobnie kościół św. Jana i szkoły)
– eksploracja średniowiecznych i nowożytnych krypt grobowych
– eksploracja pochówków szkieletowych
– pozostałości po wybrukowaniu ulic z czasów średniowiecza i nowożytności
– eksploracja nawarstwień i obiektów archeologicznych pradziejowych i średniowiecznych
– zabezpieczanie zespołu ceramiki naczyniowej (fajans i porcelit) z pierwszej połowy XX wieku
 
c) prace archeologiczne przy katedrze związane z odkryciem studni kamiennych
d) prace archeologiczne związane z odkryciem murów w okolicach ulicy Młyńskiej – domniemana Brama Młyńska
 
Warto zwrócić uwagę – na obowiązujący w naszym kraju w tych sprawach – proces prawny
i administracyjny. Od momentu odkrycia zabytku archeologicznego należy w pierwszej kolejności uzyskać decyzję administracyjną wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenia prac archeologicznych. Jest to proces obowiązkowy i ani wykonawca, ani zamawiający nie mają wpływu na jego przebieg czyli m.in. na czas uzyskania decyzji w tej sprawie. Należy podpisać umowę na prowadzenie takich prac. Wiążą się one z wykonywaniem dodatkowych wykopów i odkrywek,
a po zinwentaryzowaniu ich przez archeologa wykopy należy zasypać i zagęścić.
 
Kolejne istotne przyczyny to:
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunków posadowienia istniejących sieci, które są w kolizji z nowoprojektowaną infrastrukturą drogi i wymagają przełożenia
 
Tutaj warto zaznaczyć, że na etapie robót nastąpiła konieczność przebudowy w kilkunastu miejscach sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
 
Przebudowa takiej sieci ze względu na jej specyfikę oraz to, że są to sieci czynne, wymaga – poza sporządzeniem projektu i uzgodnienia go z właścicielem – dokonania przełączeń i koordynacji wyłączeń zasilania po to, aby zapewnić ciągłą dostawę gazu dla mieszkańców miasta. Wymaga też pracy specjalistycznych firm i zakupienia materiałów, które nie są ogólnie dostępne, ale wymagają specjalnego zamówienia.
 
Każda taka kolizja, od momentu jej ujawnienia do momentu przebudowy, jest bardzo czasochłonna. Podobnie sprawa wygląda w przypadku niezinwentaryzowanych sieci średniego napięcia, których nie można tak po prostu przeciąć bądź przesunąć.
 
W trakcie przebudowy konieczne okazały się również zmiany w dokumentacji. Stało się tak z powodu niezgodności dokumentów opisujących warunki terenowe i lokalizację infrastruktury podziemnej, które służyły do projektowania inwestycji, z tym, co wykonawca zastał w rzeczywistości. Aby te niezgodności usunąć i poprawnie wykonać inwestycję – również ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców – konieczną reakcją na zastaną sytuację było stworzenie odpowiednich projektów i przebudowa infrastruktury. To również jest zabieg czasochłonny.
 
Jednym z takich ujawnionych problemów była sprawa tzw. separatora. Miasto – w celu przyśpieszenia realizacji tej przebudowy i skrócenia czasu rozpoczęcia prac – podjęło decyzję maksymalnie szybko i ogłosiło przetarg w oparciu o dokumentację wykonawczą w czasie, kiedy trwała jeszcze procedura administracyjna uzyskania pozwolenia na budowę.
 
Procedura ta w przypadku ulicy Sikorskiego – z uwagi na konieczność dokonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko – trwała prawie 9 miesięcy i była niezależna od działań miasta.  
 
Aktualnie z powodu konieczności wykonania kolejnych prac archeologicznych wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji inwestycji – odpowiednio do 6.04.2020 r. na torowisko oraz 21.06.2020 r. na wykonanie całości robót. Wniosek ten jest analizowany i rozpatrywany.
 
Często w komentarzach pojawiają się opinie dotyczące stosowania kar wobec wykonawcy. Zgodnie z zapisami kontraktu, kara może być naliczana za zwłokę wynikającą wprost z winy wykonawcy, przy czym zwłoka i wina muszą być bezsporne. Zawsze jest to analizowane w trakcie rozpatrywania wniosku wykonawcy o wydłużenie terminu.
 
Jednak w sytuacji przebudowy ulicy Sikorskiego trudno uznać, że powstałe opóźnienia wynikają bezpośrednio z winy wykonawcy.
 
Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x