przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Ile da się zrobić za 108,3 mln zł? [INWESTYCJE 2021]

INWESTYCJE

ao
2021-01-04 12:25
16980

(fot. Michał Kapuściński/archiwum portalu)

Gorzów na inwestycje w 2021 roku przeznaczy w sumie 382 351 929,00 (udział własny: 249 617 710,00 / dofinansowania: 132 734 219,00). Najwięcej pozycji na liście (45) ma transport i komunikacja – wartość inwestycji 185 374 378,00, udział własny miasta 108 323 749,00.

Na inwestycje w transport i komunikację miasto zapisało w 2021 roku 185 374 378,00, w tym udział własny miasta to 108 323 749,00. W tym dziale w planie do zrealizowania 45 pozycji – wszystkie znajdziecie poniżej z wstępnie szacowanymi cenami.  
 
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie (udział własny: 77 780 374,00 / dofinansowanie: 43 295 734,00)
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej 3 342 982,00 / 3 342 982,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
 
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa 1 410 686,00 / 484 196,00
Realizacja inwestycji będzie składać z następujących zadań: 1. zakup 8 szt. nowych autobusów zeroemisyjnych, niskopodłogowych; 2. rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego, obejmującej budowę miejsc postojowych dla autobusów przy stacji ładowania; 3. zaprojektowanie i budowa 3 stacji szybkiego ładowania na trzech pętlach autobusowych wraz z montażem stacji transformatorowych; 4. zaprojektowanie i budowa czterech stacji wolnego ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą. 
 
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 8 702 029,00 / 6 292 635,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 61 724 595,00 / 24 694 490,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych na ul. Walczaka i Zawackiej. 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej 4 400 000,00 / 2 200 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap. 173 430,00 / 173 430,00
W ramach zadania planowana jest zapłata za dokumentację projektową.
 
Przebudowa ul. Okólnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga 550 000,00 / 550 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap 7 000 000,00 / 7 000 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Herberta.
 
Przebudowa ul. Olimpijskiej 1 000 000,00 / 1 000 000,00
W ramach przebudowy po sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 
Przebudowa ul. Słonecznej 3 500 000,00 / 3 500 000,00
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz z ułożeniem krawężników betonowych na ławie fundamentowej, nowej nawierzchni chodników, przebudowę parkingów, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawienie stojaków rowerowych, wymianę wpustów i przykanalików. Ponadto planuje się doświetlenie przejść dla pieszych.
 
Przebudowa Trasy Nadwarciańskiej 1 500 000,00 / 1 500 000,00
Przebudowa przewiduje wymianę warstwy ścieralnej wraz z korektą niwelety.
 
Przebudowa ul. Marcinkowskiego 350 000,00 / 350 000,00
Przebudowa odcinka ul. Marcinkowskiego od ul. Broniewskiego do pętli autobusowej.
 
Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada - etap III 400 000,00 / 400 000,00
Przebudowa odcinka ulicy od ul. Żelaznej do ul. Jancarza.
 
Budowa drogi na istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej 169 281,00 / 169 281,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 000,00 / 31 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa chodnika na odcinku od ronda Szczecińskiego do wjazdu obok budynku przy ul. Brukselskiej 7 – 72 674,00 / 72 674,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 – 340 000,00 / 340 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa chodnika przy ul. Sportowej 55 420,00 / 55 420,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 287 014,00 / 287 014,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2020 r. W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Pograniczników 600 000,00 / 600 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Kmicica 60 000,00 / 60 000,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
 
Przebudowa ul. Kombatantów 1 200 000,00 / 1 200 000,00
W ramach zadania planuje się przebudowę w zakresie wymiany warstwy konstrukcyjnej wraz z wymianą krawężników.
 
Przebudowa ul. Zaułek/Młyńska 800 000,00 / 800 000,00
W ramach inwestycji planuje się przebudowę ulic w zakresie wykonania nowej konstrukcji jezdni.
 
Przebudowa dróg gruntowych w Gorzowie 2 685 201,00 / 2 685 201,00
W zakresie przebudowy dróg gruntowych przewiduje się wykonanie nawierzchni ulepszonej na ulicach: Skrajnej, Czartoryskiego, Koralowej i Diamentowej.
 
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej 366 991,00 / 366 991,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2020 r. W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Akacjowej 465 158,00 / 465 158,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2020 r. W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał Poprzeczny 258 015,00 / 258 015,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa odcinka ul. Komandosów 334 000,00 / 334 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych 348 600,00 348 600,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. Cieszkowskiego 21 700,00 / 21 700,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. Połanieckiej w zakresie budowy chodnika 86 460,00 / 86 460,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. Bogusławskiego 450 000,00 / 450 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Sosnkowskiego 550 000,00 / 550 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską 1 200 000,00 / 1 200 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. K. Wielkiego w zakresie budowy chodnika 65 163,00 / 65 163,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia 260 105,00 / 260 105,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Wełniany Rynek 2 000 000,00 / 2 000 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa – ETAP II 200 000,00 / 200 000,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
 
Budżet rowerowy 50 000,00 / 50 000,00
W ramach budżetu rowerowego przewidywane jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej dla ruchu rowerowego.
 
Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. Śląskiej 8-12 87 900,00 / 87 900,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa chodnika przy ul. Mechanicznej prowadzącego do Ryneczku przy ul. św. Jerzego 13 600,00 / 13 600,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa schodów przy ul. Zielona Kotlina 32 000,00 / 32 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
TUPTUŚ – Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa 350 000,00 / 350 000,00
W ramach zadania planuje się przebudowę chodników oraz likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w infrastrukturze drogowej.
 
Program Bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej 100 000,00 / 100 000,00
W ramach zadania planuje się wykonanie prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg m.in. poprzez wykonanie aktywnych przejść dla pieszych oraz doświetlenia istniejących przejść.
 
w pozostałych działach zaplanowano:   
gospodarka nieruchomościami (7 punktów) 3 254 817,00 (udział własny: 2 854 817,00 / dofinansowania: 400 000,00)
 
działalność usługowa (2) 3 085 000,00 (wkład własny: 3 085 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
szkolnictwo wyższe (1) 1 000 000,00 (wkład własny 1 000 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
administracja publiczna (4) 7 698 449,00 (wkład własny: 7 698 449,00 / dofinansowania 0,00)
 
edukacja i wychowanie (35) 89 931 358,00 (wkład własny: 66 065 628,00 / dofinansowania: 23 865 730,00)
 
pomoc społeczna, rodzina (8) 1 583 723,00 (wkład własny: 989 883,00 / dofinansowania: 593 840,00)
 
infrastruktura komunalna (29) 38 505 358,00 (wkład własny: 11 681 338,00 / dofinansowanie: 26 824 020,00)
 
kultura (6) 4 067 127,00 (wkład własny: 4 067 127,00 / dofinansowanie: 0,00)
 
sport (5) 38 000 000,00 (wkład własny: 34 000 000,00 / dofinansowanie: 4 000 000,00)

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x