przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Ile da się zrobić za 66 mln zł? [INWESTYCJE 2021]

INWESTYCJE

red.
2021-01-05 16:01
12880

(fot. Daniel Adamski/archiwum um)

Gorzów na inwestycje w 2021 roku przeznaczy w sumie 382 351 929,00 (wkład własny: 249 617 710,00 / dofinansowania: 132 734 219,00). Przedstawiliśmy już listę zadań w dziale transport i komunikacja. Dziś edukacja i wychowanie – tu miasto planuje wydać 66 065 628,00 (wkład własny).  

Na 35 zadań w dziale edukacja i wychowanie miasto przeznaczy w sumie 89 931 358,00 (wkład własny: 66 065 628,00 / dofinansowania: 23 865 730,00). Poniżej pełna lista inwestycji planowanych w 2021 roku z wstępnie szacowanymi cenami. 
 
Modernizacja budynku przy SP nr 1 – 1 092 055,00 / 1 092 055,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
„Mały Mistrz” – plac zabaw z elementami street workoutu przy ZS Mistrzostwa Sportowego 330 000,00 / 330 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Budowa placu zabaw z elementami street workoutu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - podwójna huśtawka, zjazd linowy, duży zestaw zabawowy, drążki równoległe z uchwytami, drabinka pozioma i pionowa, potrójne drążki poziome, liny do wspinania. Ma powstać także płot oddzielający teren przy murku ok 41 m długości, dwie ławki, dwa kosze na śmieci, tablica informacyjna.
 
Modernizacja boiska SP2 – 200 000,00 / 200 000,00
Modernizacja obejmie unowocześnienie nawierzchni boiska i bieżni oraz ich doposażenie.
 
Budowa placu zabaw na terenie SP9 – 105 000,00 / 105 000,00
Budowa i wyposażenie przyszkolnego placu zabaw na potrzeby dzieci klas I-III.
 
Budowa boiska przy SP20 – 655 000,00 / 655 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do piłki nożnej, piłki ręcznej oraz koszykówki ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 20. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, piłkochwytami i oświetleniem.
 
Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 – 623 281,00 / 623 281,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020 r. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wyposażeniem, odwodnieniem oraz piłkochwytami.
 
Wykonanie strefy rekreacji – plac zabaw na terenie PM nr 12 – 250 000,00 / 250 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Unowocześnienie wyposażenia placówki, montaż nowych urządzeń.
 
Doposażenie placu zabaw w urządzenia edukacyjno-sensoryczne przy PM nr 25 – 84 000,00 / 84 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 25 o 8 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń o charakterze edukacyjnym.
 
Odnowienie placu zabaw przy PM nr 13 – 60 100,00 / 60 100,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Modernizacja placu zabaw - budowa zjeżdżalni, karuzeli, piaskownicy, huśtawki na 6 miejsc, wieży z oknami i 2 koników huśtanych.
 
Termomodernizacja PM3 ul. Słoneczna 100 000,00 / 100 000,00
Etap I – dokumentacja i częściowa realizacja. Docieplenie ścian budynku wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej, orynnowanie, schody zewnętrzne i daszki nad wejściem do budynku, opaska wokół budynku.
 
Modernizacja elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 11 – 610 000,00 / 610 000,00
Docieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie elewacji, montaż nowych parapetów, rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich oraz modernizacja zadaszenia nad wejściem głównym do placówki.
 
Modernizacja elewacji PM12 – 200 000,00 / 200 000,00
Etap I – dokumentacja i częściowa realizacja. Docieplenie ścian budynku wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej, orynnowanie, schody zewnętrzne, daszki nad wejściem do budynku, opaska wokół budynku.
 
Modernizacja elewacji PM13 – 100 000,00 / 100 000,00
Docieplenie ścian z częściową wymianą drzwi, przebudowa schodów i tarasów, opaska z odprowadzeniem wód.
 
Przebudowa dachu PM15 – 100 000,00 / 100 000,00
Modernizacja i ocieplenie dachu.
 
Przebudowa dachu PM2 – 100 000,00 / 100 000,00
Wymiana dachówek i docieplenie dachu od strony wschodniej.
 
Modernizacja elewacji PM14 – 200 000,00 / 200 000,00
Docieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych budynku placówki.
 
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 30 – 95 964,00 / 95 964,00
Unowocześnienie wyposażenia placu, montaż nowych urządzeń.
 
Budowa placu zabaw PM32 – 90 000,00 / 90 000,00
Unowocześnienie wyposażenia placu, montaż nowych urządzeń.
 
Budowa placu zabaw PM33 – 80 000,00 / 80 000,00
Unowocześnienie wyposażenia placu, montaż nowych urządzeń.
 
Budowa placu zabaw PM13 – 80 000,00 / 80 000,00
Unowocześnienie wyposażenia placu, montaż nowych urządzeń.
 
Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych 260 000,00 / 260 000,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020 r. Powstanie wielofunkcyjne mini boisko sportowe o wymiarach 12 x 20 m, z wyposażeniem, odwodnieniem oraz piłkochwytami.
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Gastronomicznych 400 000,00 / 400 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, piłkochwytami i oświetleniem.
 
Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO 600 000,00 / 600 000,00
Zgodnie z dokumentacją projektową zostanie utworzona instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła z usuwanego powietrza oraz cyrkulacją powietrza.
 
Modernizacja instalacji oświetleniowej ZSM 20 000,00 / 20 000,00
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED.
 
Budowa węzła cieplnego przy ZS Ogrodniczych 50 000,00 / 50 000,00
Sporządzenie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w celu wymiany systemu ogrzewania z opałowego na gazowy.
 
Budujemy bez granic 1 190 564,00 / 178 585,00 / 1 011 979,00
W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni budowlanych i instalacyjnych, m.in. zakup mini koparki.
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w ZSO1 100 000,00 / 100 000,00
Budowa przegród dymoszczelnych oraz wyposażenie szkoły w urządzenia oddymiające.
 
Rozdział zewnętrznej instalacji deszczowej i kanalizacyjnej przy IV LO – 200 000,00 / 200 000,00
Zadanie będzie obejmowało sporządzenie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie robót w wyniku których wody opadowe z terenu szkoły nie będą odprowadzane do kanalizacji ściekowej.
 
Centrum Edukacji Zawodowej 75 032 683,00 / 57 031 245,00 / 18 001 438,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Montaż dźwigu towarowego PM11 – 60 000,00 / 60 000,00
Wymiana i modernizacja dźwigu towarowego umożliwiająca codzienne wydawanie posiłków dzieciom.
 
Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu norweskiego EOG – 500 000,00 / 500 000,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
 
Zakup i montaż stojaków rowerowych dla szkół 113 900,00 / 113 900,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. Montaż 10 stojaków rowerowych z gumowymi osłonami umożliwiających zabezpieczenie 20 rowerów oraz montaż wiat rowerowych przy szkołach.
 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie – III etap 6 025 174,00 / 1 196 498,00 / 4 828 676,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie 23 637,00 / 0,00 / 23 637,00
Zakup degystorium do pracowni chemicznej oraz jednostki centralnej systemu komputerowego do laboratorium językowego.
 
Dostosowanie budynku do potrzeb MDK 200 000,00 / 200 000,00
W związku z planowanym przeniesieniem MDK-u do budynków przy ul. Śląskiej nastąpi dostosowanie dotychczasowych gabinetów szkolnych do potrzeb pracowni.
 
w pozostałych działach zaplanowano:   
 
transport i komunikacja (45 pozycji na liście) wartość inwestycji 185 374 378,00, udział własny miasta 108 323 749,00.
 
gospodarka nieruchomościami (7) 3 254 817,00 (udział własny: 2 854 817,00 / dofinansowania: 400 000,00)
 
działalność usługowa (2) 3 085 000,00 (wkład własny: 3 085 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
szkolnictwo wyższe (1) 1 000 000,00 (wkład własny 1 000 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
administracja publiczna (4) 7 698 449,00 (wkład własny: 7 698 449,00 / dofinansowania 0,00)
 
pomoc społeczna, rodzina (8) 1 583 723,00 (wkład własny: 989 883,00 / dofinansowania: 593 840,00)
 
infrastruktura komunalna (29) 38 505 358,00 (wkład własny: 11 681 338,00 / dofinansowanie: 26 824 020,00)
 
kultura (6) 4 067 127,00 (wkład własny: 4 067 127,00 / dofinansowanie: 0,00)
 
sport (5) 38 000 000,00 (wkład własny: 34 000 000,00 / dofinansowanie: 4 000 000,00)
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x