przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Ile da się zrobić za 15 mln zł? [INWESTYCJE 2021]

INWESTYCJE

ao
2021-01-13 16:48
14170

(fot. archiwum portalu)

Transport, edukacja i gospodarka komunalna, kultura, sport i pomoc społeczna – inwestycje w tych działach już przedstawiliśmy. Teraz pora na nieruchomości, usługi, administrację i szkolnictwo wyższe. Tu miasto ma do zagospodarowania około 15 mln zł. 

Na inwestycje w dziale gospodarka nieruchomościami miasto zapisało w 2021 roku (7 pozycji) 3 254 817,00 (udział własny: 2 854 817,00 / dofinansowania: 400 000,00), na działalność usługową (2) 3 085 000,00 (wkład własny: 3 085 000,00 / dofinansowania: 0,00), na szkolnictwo wyższe (1) 1 000 000,00 (wkład własny 1 000 000,00 / dofinansowania: 0,00), na administrację publiczną (4) 7 698 449,00 (wkład własny: 7 698 449,00 / dofinansowania 0,00).
 
Wszystkie zaplanowane pozycje znajdziecie poniżej z wstępnie szacowanymi cenami. 
 
Gospodarka nieruchomościami (wartość projektów: 3 254 817,00 / wkład własny miasta: 2 854 817,00 / dofinansowania: 400 000,00)
Bezpieczny wjazd przy ul. Matejki 75-79 – 42 549,00 / 42 549,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. Położenie kostki brukowej bez odwodnienia na drodze wjazdowej na podwórko przy ul. Matejki 75-79. Prace będą polegały na wykonaniu koryt na całej szerokości jezdni i chodników, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni łącznie z podbudową na jezdni i miejscach postojowych, wykonaniu krawężników betonowych. Prace zostaną poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej.
 
Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki 429 820,00 / 429 820,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021r. Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki poprzez wykonanie następujących prac: wykonanie placu manewrowego z miejscami postojowymi, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej, wykonanie trawników przy budynkach, wykonanie ścieków odpływowych z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Prace zostaną poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej.
 
Budowa podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wraz z pracami dodatkowymi przy kompleksie przychodni Piłsudskiego 1A i 1B - 384 448,00 / 384 448,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021r. Prace będą polegały na wykonaniu parkingu oraz drogi przy aptece, wykonaniu chodników i terenów zielonych przy wejściu głównym, wykonaniu wejścia do budynku głównego, wykonaniu nowej pochylni dla niepełnosprawnych, zamontowaniu elementów małej architektury. Prace zostaną poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej.
 
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników oraz opomiarowaniem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lipowej 20-21-22 - 540 000,00 / 540 000,00
Założenie nowej instalacji c.o., wymiana rur, założenie grzejników panelowych, zaworów termostatycznych oraz zaworów przedpłatowych.
 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ul. Złotego Smoka 6 poprzez założenie monitoringu wizyjnego 200 000,00 / 200 000,00
Założenie monitoringu wizyjnego powiązanego ze służbami ratowniczymi.
 
Nabywanie nieruchomości 358 000,00 / 358 000,00
Nabywanie nieruchomości i zamiany z przeznaczeniem na drogi oraz realizację zadań własnych gminy.
 
Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa 1 300 000,00 / 900 000,00 / 400 000,00
Wymiana źródeł ciepła w 100 gospodarstwach domowych, likwidacja 194 pieców kaflowych i 2 kotłów c.o. oraz montaż 196 niskoemisyjnych kotłów gazowych.
 
Działalność usługowa 3 085 000,00 / 3 085 000,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii 85 000,00 / 85 000,00
Zakup serwera do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zakup kserokopiarki ze skanerem wielostronicowym.
 
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – ETAP II 3 000 000,00 / 3 000 000,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Szkolnictwo wyższe 1 000 000,00 / 1 000 000,00
Utworzenie Laboratorium Technologicznego przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 1 000 000,00 1 000 000,00
Dotacja na przebudowę infrastruktury dydaktycznej w celu umożliwienia realizacji innowacyjnych prac badawczo – rozwojowych z zakresu: inżynierii wytwarzania, mikro inżynierii z nanotechnologią, automatyzacji produkcji, diagnostyki materiałowej i innych.
 
Administracja publiczna 7 698 449,00 / 7 698 449,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką 1 700 000,00 / 1 700 000,00
W ramach inwestycji planuje się rozbudowę serwerowni w budynku Urzędu Miasta przy ul.
Sikorskiego 3-4, wykonanie telefonii internetowej VoIP, budowę infrastruktury teleinformatycznej i zakup kserokopiarek.
 
Modernizacja budynków Urzędu Miasta 830 000,00 / 830 000,00
1. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4; 2. Instalacja sygnalizacji pożarowej (SAP)- III etap w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4; 3. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej wraz z oświetleniem zewnętrznym przy ul. K. Wielkiego 1; 4. Roboty budowlane związane z usunięciem przyczyny zawilgocenia ścian oraz przecieków dachu w budynku ul. Łokietka 22; 5. Roboty budowlane zabezpieczające obiekt objęty ochroną konserwatorską przy ul. Herberta/Obotrycka (wzmocnienia konstrukcji dachu, stropów).
 
Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa 260 000,00 / 260 000,00
1. Montaż regałów przesuwnych w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (WSO-archiwum) 2. Montaż regałów przesuwnych w budynku przy ul. Jagiellończyka 13 (archiwum Urzędu).
 
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości 4 908 449,00 / 4 908 449,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x