przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

18 miejskich obiektów z fotowoltaiką!

INWESTYCJE

info. um
2021-06-17 10:09
13100

(fot. archiwum portalu)

Miejskie żłobki, przedszkola i placówki oświatowe mają szansę na przełom w modernizacji energetycznej. Chodzi o termomodernizację, nowe oświetlenie, także montaż ogniw fotowoltaicznych oraz wykonanie systemu zarządzania energią i modernizację instalacji c.w.u. i c.o.  

Gorzów przygotowuje nowatorski projekt modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej w mieście. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w formule PPP. Partner prywatny miałby sfinansować przedsięwzięcie, a miasto płaciłoby mu za uzyskane oszczędności. 
 
Celem pilotażowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w Gorzowie będzie przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej miasta. Założeniem jest realizacja projektu w ramach formuły ESCO, czyli potencjalnym partnerem prywatnym miasta będzie przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO – firma świadcząca usługi energetyczne i dostarczająca środki poprawy efektywności energetycznej. Uwzględnia się realizację projektu w modelu hybrydowym, czyli z udziałem dofinansowania UE. 
 
W przyjętym modelu PPP partner prywatny będzie odpowiedzialny za organizowanie finansowania przedsięwzięcia na wszystkich etapach wdrażania, przeprowadzenie wszystkich prac na etapie projektowania, inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym (utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej energetycznie infrastruktury oraz zainstalowanych urządzeń 
– naprawy, konserwacje, remonty). 
 
Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w przyjętym modelu PPP ESCO stanowić będzie płatność miasta w ramach tzw. opłaty za dostępność z uzyskanych oszczędności zużycia energii, która będzie przekazywana cyklicznie przez podmiot publiczny. Jest ona ściśle związana z uzyskaniem standardów jakościowych, czyli z efektywnością działań zrealizowanych na etapie inwestycyjnym oraz prawidłową realizacją obowiązków na etapie eksploatacyjnym. 
 
Uwzględnia się realizację projektu w modelu hybrydowym, czyli z udziałem dofinansowania UE. 
 
Budynki objęte projektem: 
Żłobek nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50 
Żłobek nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 
Przedszkole Miejskie nr 33 przy ul. Walczaka 4 
Przedszkole Miejskie nr 29 przy ul. Wróblewskiego 48 
Przedszkole Miejskie nr 30 i Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Taczaka 1 
Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Nowej 7 
Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Dobrej 16 
Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Kotsisa 1 
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Szarych Szeregów 7 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e 
Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4i 
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać przy ul. Okólnej 35 
Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Okrzei 42  
Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Spokojnej 57 
Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10 
Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 
Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 5 
Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34 
 
Planowany zakres modernizacji obejmie wykonanie robót termomodernizacyjnych, przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wewnętrznego, montaż ogniw fotowoltaicznych, wykonanie systemu zarządzania energią oraz modernizację instalacji c.w.u. i c.o.  
 
Oczekuje się, że przedsięwzięcie przyniesie efekty w postaci oszczędności zapotrzebowania budynków na energię cieplną, oszczędności energii elektrycznej po wymianie oświetlenia
i instalacji ogniw fotowoltaicznych, a także ograniczenia emisji m.in. CO2 (ok. 66%), CO (ok. 65%), SO2 (ok. 58%) i pyłu (ok. 63%).  
 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zatem osiągnąć cele polityki energetyczno-klimatycznej UE w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Przyczyni się także do osiągnięcia celów politycznych miasta w zakresie ochrony środowiska.  
 
Ponadto, inwestycja realizowana w modelu PPP pozostaje bez wpływu na poziom państwowego długu publicznego w przypadku alokacji większości ryzyk związanych z budową i dostępnością na partnera prywatnego.  
 
Obecnie miasto jest na etapie opublikowania testów rynków, które mają celu zainteresować firmy typu ESCO możliwością zainwestowania funduszy na obszarze Gorzowa, jak również mają na celu zbadanie realnego zainteresowania potencjalnych wykonawców formułą PPP w odniesieniu do przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej budynków w ramach formuły ESCO.  
 
Testy rynku wraz z ankietą nie są obligatoryjne, ale zostaną przeprowadzone, ponieważ miasto dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji tego typu przedsięwzięcia. Pytania w ankiecie zostały skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać również rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych rozwiązań, które mogą stanowić podstawę dokonania ewentualnej korekty wstępnie przyjętych koncepcji i podjęcia przez miasto dalszych prac analitycznych. Dokumentacja, która zostanie opublikowana, będzie również rozesłana do wszystkich firm ESCO z siedzibą w Polsce, na podstawie listy tych firm opublikowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (stan na grudzień 2020 r.). 
 
Co więcej, protokół z przeprowadzonych konsultacji rynkowych umożliwi miastu wzięcie udziału w naborze wniosków organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na sfinansowanie 90% kosztów specjalistycznego doradztwa w kwestiach prawnych, finansowych, ekonomicznych i technicznych na każdym etapie wdrażania projektu. Doradztwo jest konieczne w ramach przeprowadzenia oceny efektywności projektu przed etapem ogłoszenia przez miasto postępowania na wybór partnera w formie dialogu konkurencyjnego.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x