przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Wydatki Gorzowa na transport i komunikację [INWESTYCJE 2022]

INWESTYCJE

ao
2021-12-28 12:24
11720

(fot. Michał Kapuściński/archiwum portalu)

Gorzów na inwestycje w 2022 roku przeznaczy w sumie 376 mln zł. Najwięcej pozycji na liście (25) ma transport i komunikacja – wartość tych inwestycji to niespełna 136 mln zł, udział własny miasta: 67 mln zł.

Na inwestycje w transport i komunikację miasto zapisało w 2022 roku 135 879 869,00, w tym udział własny miasta to 67 097 525,00. W tym dziale w planie do zrealizowania 25 pozycji – wszystkie znajdziecie poniżej z wstępnie szacowanymi cenami.
 
Transport i komunikacja
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie
25 100 000,00 / 17 515 791,00 (udział własny)
Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Chrobrego i Mieszka I. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z budową monitoringu na terenie miasta.
 
Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej
19 084 653,00 / 482 270,00 (udział własny)
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Placu Dworcowego, przebudowa trakcji tramwajowej wraz z elementami sterowania ruchem oraz budowa krańcówki tramwajowej w obrębie placu dworcowego wraz z zadaszeniem.
 
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa
27 256 968,00 / 8 532 398,00 (udział własny)
Realizacja inwestycji obejmuje m.in.: dostawę ośmiu autobusów elektrycznych; wykonanie robót budowlanych związanych z budową niezbędnej infrastruktury ładowania na trzech pętlach autobusowych oraz na terenie zajezdni MZK; przebudowę pętli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego, obejmującej budowę miejsc postojowych dla autobusów przy stacji ładowania.
 
Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta
48 503 091,00 / 27 189 547,00 (udział własny)
W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych na ul. Walczaka.
 
Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap.
4 500 000,00 / 4 500 000,00 (udział własny)
Przebudowa odcinka ul. Spichrzowej od Mostu Staromiejskiego do skrzyżowania z ul. Hejmanowskiej.
 
Udoskonalenie infrastruktury rowerowej w Centrum 
38 000,00 / 38 000,00 (udział własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ronda turbinowego do ul. Warszawskiej.
 
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie
3 000 000,00 / 3 000 000,00 (udział własny)
W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich od ronda do skrzyżowania z ul. Żwirową i Roosevelta oraz budowa ronda przy Słowiance. 
 
Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa
150 000,00 / 150 000,00 (udział własny)
W ramach inwestycji zaplanowano środki na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
 
Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał Poprzeczny
250 266,00 / 250 266,00 (udział własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowana jest budowa odcinka ul. Wał Poprzeczny od skrzyżowania z ul. Śląska do skrzyżowania z ul. Tkacką.
 
Budowa odcinka ul. Komandosów 
309 769,00 / 309 769,00 (udział własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Przebudowa ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych
45 000,00 / 45 000,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych.
 
Przebudowa ul. Inowrocławskiej
144 000,00 / 144 000,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 
Budowa ścieżki spacerowej od istniejącej wzdłuż ul. Cegielskiego do ul. Libelta
58 862,00 / 58 862,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest budowa ścieżki spacerowej o dł. ok. 95 m i szerokości 1.5 m ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym.
 
Przebudowa ul. Skrzetuskiego
295 077,00 / 295 077,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Skrzetuskiego z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 
Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 10-11 wraz z ustawieniem słupków blokujących
47 794,00 / 47 794,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest przebudowa chodnika na dł. 49,0 m i szerokości ok 3,0 m wraz z postawieniem dwóch słupków blokujących.
 
Przebudowa chodnika przy ul. Żniwnej 
174 740,00 / 174 740,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest przebudowa chodnika o dł. 250 m przy ul. Żniwnej.
 
Przebudowa ul. Na Skarpie
469 500,00 / 469 500,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie koryta wraz z warstwą odsączającą, ustawienie krawężników , wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz regulację studni kanalizacji sanit. i deszczowej.
 
Przebudowa ul. Ikara - etap II
251 966,00 / 251 966,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy części ul. Ikara od budynku nr 2 do budynku nr 20.
 
Budowa odcinka ul. Ułanów - etap II
468 705,00 / 468 705,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest budowa II odcinka ul. Ułanów z betonowej kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej na długości ok. 86 m. wraz z nadzorem inwestorskim.
 
Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny - etap II
316 259,00 / 316 259,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowana jest budowa II odcinka ul. Wał Poprzeczny wraz z oświetleniem od skrzyżowania z ul. Tkacką do skrzyżowania z ul. Fabryczną.
 
Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta 
730 370,00 / 730 370,00 (wkład własny)
W zakresie przebudowy dróg gruntowych przewiduje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego.
 
Przebudowa chodnika przy ul. Włókienniczej 
124 958,00 / 124 958,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodnika o dł. 200 m wzdłuż ulicy Włókienniczej.
 
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ Wełniany Rynek 
3 554 638,00 / 997 000,00 (wkład własny)
W ramach inwestycji planowana jest przebudowa nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia deptaku, wykonanie nowych nasadzeń terenów zielonych oraz ustawienie mebli miejskich: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące.  
 
Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji 
605 253,00 / 605 253,00 (wkład własny)
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2022 r. W ramach zadania planowane jest wybudowanie placu asfaltowego o pow. ok. 2000m2 z przeznaczeniem na doskonalenie wyczynowej jazdy na motocyklach.
 
TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa
400 000,00 / 400 000,00 (wkład własny)
W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na ul. Michała Drzymały oraz na odcinku od wjazdu do Zespołu Szkół Elektrycznych do skrzyżowania z ul. Borowskiego.
 
...
w pozostałych działach zaplanowano:   
gospodarka nieruchomościami (4 pozycje) 1 896 283,00 (udział własny: 1 396 283,00 / dofinansowania: 500 000,00)
 
działalność usługowa (1) 6 000 000,00 (wkład własny: 6 000 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
administracja publiczna (2) 2 000 000,00 (wkład własny: 2 000 000,00 / dofinansowania 0,00)
 
edukacja i wychowanie (20) 81 307 059,00 (wkład własny: 52 656 747,00 / dofinansowania: 28 650 312,00)
 
infrastruktura komunalna (16) 39 597 197,00 (wkład własny: 9 898 774,00 / dofinansowanie: 29 698 423,00)
 
kultura (2) 18 567 414,00 (wkład własny: 3 527 479,00 / dofinansowanie: 15 039 935,00)
 
sport (5) 55 882 671,00 (wkład własny: 48 282 671,00 / dofinansowanie: 7 600 000,00)

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x