przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Zielonogórska GDDKiA w LUW w Gorzowie

INWESTYCJE

red.
2023-01-18 15:00
4450

(fot. LUW Gorzów)

DK22 – odcinek ze Strzelec do Gorzowa, obwodnica Kostrzyna… O planach GDDKiA w urzędzie wojewódzkim mówiła nowa dyrektor oddziału – Irena Lutowska.  

W Gorzowie u wojewody Władysława Dajczaka przedstawiono nowo powołanego dyrektora GDDKiA Oddziału w Zielonej Górze – Irenę Lutowską. Podczas spotkania dokonano także przeglądu inwestycji drogowych realizowanych w województwie m.in. w ramach programu 100 obwodnic, finansowanego ze wsparciem środków rządowych.
 
– Współpraca pani dyrektor oddziału w Zielonej Górze z administracją wojewody jest bardzo istotna i ważna – podkreślił wojewoda W. Dajczak. Stwierdził też, że procesy związane z wydawaniem niezbędnych decyzji można przyspieszać, jeśli ta współpraca jest realizowana na właściwym poziomie, gdy kontakt jest codzienny i nie polega tylko na wymieniu się pismami. – Nie czekamy na terminy administracyjne, tylko robimy wszystko, aby te inwestycje były sprawnie realizowane. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie przynosiła bardzo dobre efekty. Będzie wyglądała inaczej niż to było do tej pory, z poprzednim dyrektorem i z tego się bardzo cieszę. Pani dyrektor 15 lat pracowała w GDDKiA, ma ogromne doświadczenie w przygotowaniu spraw związanych z inwestycjami. To przyniesie dobre efekty dla Lubuszan, którzy czekają na drogowe inwestycje – zaznaczył wojewoda.
 
Dyrektor Lutowska w LUW przedstawiła plany oddziału. 
 
W województwie lubuskim w ramach programu 100 obwodnic zostaną przeprowadzone inwestycje o łącznej długości ponad 47 km.
To:
obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22,
obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22,
obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24,
obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12.
 
Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, których przygotowania właśnie się rozpoczynają.
 
Obwodnica Strzelec Krajeńskich – to obwodnica, w stosunku do której prace są najbardziej zaawansowane. W listopadzie 2022 roku wojewoda podpisał zgodę na realizację inwestycji drogowej, pozwalającą na rozpoczęcie robót. Z końcem listopada został przekazany plac budowy i zgłoszono rozpoczęcie robót. Oddział GDDKiA jest na etapie przetargu na prace archeologiczne. Roboty budowlane fizycznie rozpoczną się w marcu tego roku. Termin realizacji to 2024 rok. Celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 22. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Strzelcach Krajeńskich.
 
Obwodnica Dobiegniewa – został wybrany preferowany wariant realizacji inwestycji, a w lutym Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ostatecznie wskaże wariant, który przejdzie do realizacji. W tym roku planowane jest wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej – pierwszej z decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót. Celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Dobiegniewie.
 
Obwodnica Kostrzyna – to inwestycja wymagająca przeprowadzenia oddziaływania transgranicznego. Obecnie Oddział jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Opracowany w 2022 roku raport oddziaływania na środowisko został przekazany do opinii RDOŚ, Sanepidu i GDOŚ, a przetłumaczony na język niemiecki zostanie przekazany stronie niemieckiej. Procedury transgraniczne są bardzo istotne, ale też czasochłonne. Potrzeba czasu, aby inwestycja mogła być realizowana. Celem budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście, pochodzącego z dróg krajowych 31 oraz 23. Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, zapewni obsługę i dostęp strefy ekonomicznej oraz do przejścia granicznego z Niemcami.
 
W Kostrzynie oczekiwane są także rozmowy GDDKiA z władzami miasta dotyczące budowy łącznicy kolejowej.
 
Obwodnica Krosna Odrzańskiego – po uzyskaniu w 2022 roku decyzji środowiskowej, w II kwartale 2023 planowane jest ogłoszenie  postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 29. Budowa zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. 
 
Obwodnica Przytocznej – został wstępnie wybrany wariant preferowany inwestycji. W lutym planowane jest ostateczne posiedzenie KOPI (Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych), która wybierze wariant rekomendowany do decyzji środowiskowej. Celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej.
 
Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki – trwają oczekiwania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Celem budowy obwodnic Wschowy i Dębowej Łęki jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK 12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
 
DK22 – Gorzów-Strzelce Krajeńskie – procedowana jest decyzja środowiskowa, a GDDKiA Oddział w Zielonej Górze kończy przygotowywanie raportu oddziaływania na środowisko. W połowie roku planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. 
 
Rondo na styku Gorzowa i Wawrowa – odcinek jest objęty programem inwestycyjnym, a obecnie sprawdzane jest natężenie ruchu. Docelowo powstanie tu rondo turbinowe. Po uzyskaniu wszystkich decyzji i otrzymaniu środków inwestycja będzie realizowana w pełnym zakresie przebudowy drogi. Plany są takie, by w roku 2025 rozpocząć roboty, a w latach 2027-2028 zakończyć inwestycję.
 
Zadań i inwestycji realizowanych przez Oddział GDDKiA w Zielonej Górze jest dużo więcej, a obejmują one istniejącą sieć dróg krajowych w naszym województwie. To drogi krajowe nr 22, nr 12, nr 27, nr 24. Ponad 200 km tych dróg objętych jest procesem dostosowania do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, co oznacza, że muszą one spełniać najwyższe parametry techniczne. Koszt inwestycji to ponad 1,7 mld zł.
 
Ważna dla województwa lubuskiego jest także autostrada A18 biegnąca przez województwa lubuskie i dolnośląskie. Dyrektor Lutowska wskazała, że w październiku tego roku jest planowane zakończenie robót. Trasa będzie najszybszym połączeniem pomiędzy stolicą Dolnego Śląska i Berlinem. 
 
Realizowanych jest także ponad 360 zadań polegających na zabezpieczeniu pieszych, na doświetleniu przejść, wprowadzeniu sygnalizacji, chodników i dojść po to, by pieszy mógł czuć się bezpiecznie.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x