przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Z Górczyna na Piaski w pół minut

INWESTYCJE

red.
2023-02-24 13:51
87422

(rys./źródło: GIM)

Gorzowskie Inwestycje Miejskie przygotowują pierwszy etap budowy nowej drogi w północnej części Gorzowa – połączy dwa osiedla: Górczyn i Piaski. Nowa droga poprowadzi od ronda Barlineckiego do ronda na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego.

Mowa o około 400-metrowym odcinku, który zostanie włączony w istniejące rondo przy Wyszyńskiego i dalej poprowadzony w kierunku zachodnim – do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda. Głównym zadaniem I etapu drogi jest wykonanie funkcjonalnego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego osiedli Górczyn i Piaski.
 
Celem realizacji zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, który musiał ulec modyfikacji z tytułu rozszerzenia zakresu inwestycji o zarezerwowanie terenu pod budowę linii tramwajowej.
 
Rezerwacja terenu w pasie rozdziału między jezdniami pozwoli na budowę torowiska w przyszłości, w ramach innego zadania inwestycyjnego. Na podstawie zaktualizowanego PFU zostanie przeprowadzone postępowanie zamówienia publicznego, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy realizującego zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiedzialny za sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych, a następnie zrealizuje roboty budowlane. Opisany odcinek obwodnicy będzie drogą dwujezdniową, a każda z jezdni będzie obsługiwała ruch w przeciwnych kierunkach i posiadała po dwa pasy ruchu (każdy po 3,50 m).
 
zakres prac w ramach I etapu:
rozbudowa/przebudowa skrzyżowania Wyszyńskiego, Górczyńska związana z włączeniem nowego odcinka – skrzyżowanie typu rondo,
budowa skrzyżowania nowego odcinka drogi z Kazimierza Wielkiego i Owocowej – skrzyżowanie typu rondo,
budowa przepustu z blach falistych na przecięciu drogi i cieku wodnego Kłodawka na długości ok. 75 m,
rozbudowa/przebudowa odcinka Kazimierza Wielkiego i układu skrzyżowania Kazimierza Wielkiego i Kuratowskiej – skrzyżowanie zwykłe wyniesione,
przebudowa Owocowej na połączeniu z wlotem ronda przy Kazimierza Wielkiego;
budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi i peronami autobusowymi,
budowa zatok postojowych dla pojazdów osobowych,
budowa zjazdów z dróg publicznych,
budowa i przebudowa ścieżek rowerowych,
budowa i przebudowa chodników,
budowa skweru w rejonie skrzyżowania Kazimierza Wielkiego i Kuratowskiej,
budowa systemu odwodnienia utwardzonych elementów pasa drogowego (jezdnie, zatoki),
budowa zbiornika retencyjnego otwartego z przelewem i wylotem do rzeki Kłodawka,
likwidacja kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej w Wyszyńskiego wraz z budową nowego wylotu do rzeki Kłodawka,
budowa oświetlenia drogowego,
budowa kanału technologicznego,
rozbiórka istniejącego zagospodarowania pasów drogowych: konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oświetlenia drogowego oraz działek przejmowanych pod pasy drogowe tym: kolidujących obiektów budowlanych budynków jedno i dwukondygnacyjnych, ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych itp.,
przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
nasadzenia drzew i krzewów,
tereny zielone – humusowanie z obsianiem mieszanką nasion traw,
elementy bezpieczeństwa ruchu w tym barier drogowych, balustrad itp.
stała organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome,
dostawa i montaż elementów małej architektury w tym: ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.
 
Drugi etap prac obejmie odcinek od Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a trzeci od Żwirowej do Myśliborskiej. Cała obwodnica będzie miała około 4 km długości.
 
Zadanie w ramach naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2, otrzymało promesę dofinansowania do kwoty 35 mln złotych.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x