przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Przetarg na budowę I etapu Północnej Obwodnicy

INWESTYCJE

red.
2023-03-07 08:08
6100

(fot. Łukasz Kulczyński/um)

Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę I etapu Północnej Obwodnicy Gorzowa. Połączy ona ze sobą dwa osiedla – Górczyn i Piaski.

Niemal półkilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, z których każda będzie dwupasmowa, zostanie włączony w istniejące rondo przy ul. S. Wyszyńskiego i dalej poprowadzony w kierunku zachodnim – do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda.
 
Inwestycja została rozszerzona o zarezerwowanie terenu pod budowę linii tramwajowej, do realizacji w przyszłości, w ramach innego zadania inwestycyjnego. Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że sporządzi dokumentację projektową i formalności niezbędne do prowadzenia robót budowlanych oraz je zrealizuje. Zgodnie z umową wykonawca na realizację I etapu budowy Północnej obwodnicy Gorzowa będzie miał 25 m-cy.
 
Zakres prac w ramach I etapu:
-     rozbudowa/przebudowa skrzyżowania ul. S. Wyszyńskiego, Górczyńska związana z włączeniem nowego odcinka– skrzyżowanie typu rondo,
-     budowa skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. K. Wielkiego i Owocowej – skrzyżowanie typu rondo,
-     budowa przepustu z blach falistych na przecięciu drogi i cieku wodnego rz. Kłodawka na długości ok. 75m,
-     rozbudowa/przebudowa odcinka ul. K. Wielkiego i układu skrzyżowania ul. K. Wielkiego i ul. Z. Kuratowskiej – skrzyżowanie zwykłe wyniesione,
-     przebudowa ul. Owocowej na połączeniu z wlotem ronda przy ul. K. Wielkiego;
-     budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi i peronami autobusowymi,
-     budowa zatok postojowych dla pojazdów osobowych,
-     budowa zjazdów z dróg publicznych,
-     budowa i przebudowa ścieżek rowerowych,
-     budowa i przebudowa chodników,
-     budowa skweru w rejonie skrzyżowania ul. K. Wielkiego i Z. Kuratowskiej,
-     budowa systemu odwodnienia utwardzonych elementów pasa drogowego (jezdnie, zatoki)
-     budowa zbiornika retencyjnego otwartego z przelewem i wylotem do rzeki Kłodawka,
-     likwidacja kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej w ul. S. Wyszyńskiego wraz z budową nowego wylotu do rzeki Kłodawka,
-     budowa oświetlenia drogowego,
-     budowa kanału technologicznego,
-     rozbiórka istniejącego zagospodarowania pasów drogowych: konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oświetlenia drogowego oraz działek przejmowanych pod pasy drogowe tym: kolidujących obiektów budowlanych budynków jedno i dwukondygnacyjnych, ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych itp.,
-     przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
-     usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
-     nasadzenia drzew i krzewów,
-     tereny zielone – humusowanie z obsianiem mieszanką nasion traw,
-     elementy bezpieczeństwa ruchu w tym barier drogowych, balustrad itp.
-     stała organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome,
-     dostawa i montaż elementów małej architektury w tym: ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.
 
Zadanie w ramach naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2, otrzymało wstępną promesę, kwalifikującą do otrzymania promesy inwestycyjnej zapewniającej o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na kwotę dofinansowania do kwoty 35 mln złotych.
 
Drugi etap prac obejmie odcinek od Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a trzeci od Żwirowej do Myśliborskiej. Cała obwodnica będzie miała około 4 km długości.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x